Kaupan vuosi 2013

ENG / SE

Vastuutyön eturintamassa

Vastuullisuus on suomalaiselle kaupalle arkipäivän tekoja ja arvovalintoja. Lukuisia esimerkkejä käytännön teoista löytyy niin suurista kuin pienistä yrityksistä.

Kauppa toimialana haluaa tehdä vastuullisen toimintansa entistä läpinäkyvämmäksi. Tähän on hyvät perusteet, pärjäähän suomalainen kauppa myös kansainvälisessä vertailussa, kun arvioidaan yritysten taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun käytännön toteuttamista.

Kauppa on päivittäin lähellä jokaista suomalaista. Siksi se haluaa huolehtia paitsi oman toimintansa vastuullisuudesta myös tarjota kuluttajille mahdollisuuden valintoihin, jotka ovat turvallisia, terveellisiä ja eettisesti kestäviä.

Takaisin ylös