Kaupan vuosi 2013

ENG / SE

Puheenjohtajan tilinpäätös

”Kaupan edunvalvonnan tiivistäminen on ollut keskeisin tavoitteeni”, Matti Halmesmäki summaa kauttaan Kaupan liiton hallituksen puheenjohtajana vuosina 2012–2013.

”Tänä päivänä kauppa pystyy yhtenäisesti edistämään sille tärkeitä tavoitteita. Mitään merkittäviä ristiriitoja ei ole puheenjohtajakaudellani ollut. Pienet näkemyserot on voitu ratkoa hyvässä yhteisymmärryksessä.”

Halmesmäen mielestä Suomessa on entistä paremmin alettu ymmärtää, että tehokkaat kaupan palvelut ovat keskeinen osa kilpailukykyä ja hyvinvointia, edustaahan kauppa elinkeinoelämän suurinta toimialaa, joka on merkittävä työllistäjä, veronmaksaja ja investoija.

”Mielestäni myös yhteinen edunvalvonta EK:ssa on parantunut, ja kaikilla työnantajaliitoilla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa niille tärkeisiin tavoitteisiin.”

Kaupan liiton suhdetta Palvelualojen ammattiliitto PAMiin hän kuvaa asialliseksi. Työrauha alalla on kestänyt.

”Se on niin, että tangoon tarvitaan kaksi”, hän toteaa.

Vaikea vuosi 2013

Vuosi 2013 oli kaupan alalle vaikea. Matti Halmesmäki sanoo suoraan, että Euroopan talous on huonoissa kantimissa ja Suomen tilanne moniongelmainen.

”Ostovoiman hiipuminen on heikentänyt kaupan mahdollisuuksia toimia työllistämisen veturina. Kaupan työllisyyden pieneneminen iskee pahiten naisiin, nuoriin ja sellaisille paikkakunnille, joissa työllistyminen muille aloille on hankalaa.”

”Kun kuluttajien talous on epävarma, ns. varautumissäästäminen kasvaa. Tällaisessa tilanteessa edes ennätysalhainen korkotaso ei kannusta ihmisiä kuluttamaan”, hän toteaa.

Kauppa sähköisessä murroksessa

Kaupan suuresta murroksesta puhutaan paljon. Halmesmäki nostaa epäröimättä viime vuosien merkittävimmäksi muutosajuriksi digitaalisen vallankumouksen, joka hänen mukaansa tarkoittaa paljon muutakin kuin verkkokauppaa. Asiakkaan kannalta kasvavat valikoimat ja edullinen hintataso ovat myönteinen edistysaskel.

”Verkkokaupan volyymi on vielä monilla alueilla pieni, mutta koko digitaalisen maailman merkitys mielikuvissa ja vuorovaikutteisessa viestinnässä on valtavan suuri. Epäilemättä digitaalisuus on jo muuttanut ja muuttaa kaupan toimintatapoja merkittävästi.”

Matti Halmesmäki myöntää, että suomalainen kauppa tarvitsee tässä kehityksessä lisää rohkeutta ja osaamista. Enemmän kuin uhkana, hän näkee digitaalisuuden suurena mahdollisuutena kehittää kaupan palvelua.

”On tietysti muistettava, että olemassa olevat rakenteet eivät muutu hetkessä. Muutos on joka tapauksessa nopeaa ja se vain kiihtyy”, Halmesmäki uskoo.

 

Puheenjohtaja_lev450px(880pxpalstaan)

Takaisin ylös