Kaupan vuosi 2013

ENG / SE

Henkilöstön sitoutuminen ratkaisee

Tukkukauppaa harjoittava SGN Group on 81-vuotias perheyritys, joka tunnetaan vahvoista kansainvälisistä merkkituotteista. Yrityksen toimialaa ovat urheilu- ja vapaa-ajan tuotteet, maatalous, ympäristönhoito ja teollisuuslaitteet.

SGN työllistää Suomessa vajaat 200 ja Venäjällä, jossa sillä on oma tytäryhtiö OOO Sumeko, parisenkymmentä henkilöä. Toiminta on laajentunut Kazakstaniin, Baltian maihin ja Valko-Venäjälle. Vientiin myydään muun muassa moottorikelkkoja, perämoottoreita, mönkijöitä, moottoripyöriä ja mopoja.

Henkilöstön arvostus on yksi yrityksen kolmesta arvosta. Rehellisyys, pitkäjänteinen sitoutuminen työhön ja halu kehittää itseään ovat asioita, joita henkilöstöltä odotetaan. Vastineeksi yritys lupaa muun muassa mahdollisuuden itsenäiseen työskentelyyn sekä palkitsemista hyvistä suorituksista.

”Henkilökunnan koulutustaso meillä Suomessa vaihtelee peruskoulusta yliopistotutkintoihin. Koulutuksen lisäksi kiinnitämme huomiota henkilön persoonaan tai työkokemukseen. Moni SGN:läinen on aloittanut ensin kesätyöntekijänä, tuntityöntekijänä opiskelujen ohessa tai opiskeluun kuuluvan harjoittelun kautta”, henkilöstöpäällikkö Tuire Rasehorn kertoo.

Suomen työntekijöistä kolmannes on alle 34-vuotiaita. Tuire Rasehornin mukaan hyvää henkilökuntaa on toistaiseksi ollut helppo saada. Mikäli tehtävä vaatii asiantuntemusta harvinaisemmalta osa-alueelta, haku voi olla vaikeampaa. Erityisosaamista tarvitaan esimerkiksi varaosamyyjän, huoltoneuvojan ja erikoisalueen myyntipäällikön tehtävissä.

Pitkiä työsuhteita Venäjällä

”Suuri osa viime vuosina rekrytoiduista työntekijöistämme on alle 30-vuotiaita, kunnianhimoisia vastavalmistuneita, jotka kokeneempien kollegoiden avustuksella kehittyvät nopeasti huippuosaajiksi”, OOO Sumekon maajohtaja Stefan Nieminen kertoo.

Nuorten työntekijöiden rekrytoimisessa Sumeko on käyttänyt apunaan kontaktejaan arvostettuun pietarilaiseen bisnesyliopistoon. Tästä on ollut iso hyöty, sillä osaavista ja motivoituneista henkilöistä on Pietarissa jatkuva pula.

”Pidämme hyvää huolta henkilökunnastamme ja voimme olla tyytyväisiä: suurin osa on työskennellyt meillä viidestä kymmeneen vuotta. Heillä on siis Venäjän mittapuun mukaan jo pitkä työura yksittäisen työnantajan palveluksessa”, Stefan Nieminen toteaa.

Ammattitaitoa kehitetään

”Kehitämme henkilökunnan ammattitaitoa jatkuvasti. Vuosittain tehtävät koulutussuunnitelmat perustuvat niin kehityskeskusteluissa esille nousseisiin tarpeisiin kuin johdon näkemyksiin tulevaisuudessa tarvittavasta osaamisesta”, Tuire Rasehorn kertoo.

”Tuotekoulutuksia päämiesten kanssa järjestetään säännöllisesti, samoin kuin esiintymistaidon ja myynnin koulutuksia. Venäläiset työntekijämme saavat myös englannin kielen opetusta”, Stefan Nieminen täydentää.

Millaiset ovat työllistämisnäkymät jatkossa? ”Toimialallamme kysyntä ei lähiaikoina merkittävästi kasva, mutta ’pohja’ on nyt saavutettu. Mahdollinen henkilöstön kasvu tulee, kuten vuonna 2013, liiketoiminnan laajentumisen kautta”, toimitusjohtaja Sam Nieminen arvioi.

Takaisin ylös