Kaupan vuosi 2013

ENG / SE

Ympäristöä säästäen

Kaupan ala on mukana ilmastotalkoissa ja ponnisteluissa tehokkaampaan energian ja materiaalien käyttöön.

Kaupan liitto on yksi elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen sitoutunut toimialaliitto, ja useat liiton jäsenet ovat sitoutuneet energiansäästöohjelmaan. Mukana on yli 2 000 kaupan toimipaikkaa.

Energiatehokkuussopimuksella pyritään vähentämään energiankulutusta yhdeksän prosenttia vuoteen 2016 mennessä vuosien 2001–2005 keskimääräisestä energiankäytöstä. Suomessa sopimusjärjestelmä on ensisijainen työkalu EU:n energiapalveludirektiivin toimeenpanossa.

Kauppa on edennyt tavoitteen saavuttamisessa hyvin, ja alan yritykset panostavat merkittävästi energiatehokkuuteen myös lähivuosina.

Viime vuonna energiatehokkuussopimuksen kaupan alan toimenpideohjelmaan liittyi neljä uutta yritystä: Tuko Logistics Osuuskunta, Stockmann Oyj Abp, TukkuHeino Oy ja Taloustalo Oy. Mukana on nyt yhteensä 14 yritystä ja noin 2 400 toimipaikkaa.

Vuonna 2013 liitto oli mukana solmimassa työ- ja elinkeinoministeriön ja elinkeinoelämän välillä myös vuoteen 2020 ulottuvaa aiesopimusta, jolla tavoitellaan jatkokautta nykyiselle energiatehokkuussopimukselle. Sopimuksella pyritään saavuttamaan EU-direktiivin edellyttämä energiansäästö.

Materiaalitehokkuuden merkitys korostuu

Vuonna 2012 voimaan tullut uusi jätelaki asetti kaupalle merkittäviä velvoitteita. Yksi uusista velvoitteista on muun muassa sähkö- ja elektroniikkalaiteromun (SER) keräys.

Suurimmat kaupat ovat viime vuoden toukokuusta alkaen ottaneet vastaan asiakkailtaan käytöstä poistettua sähkö- ja elektroniikkalaiteromua. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräämisellä halutaan saada tärkeät raaka-aineet talteen ja uudelleen kiertoon.

Kaupan liiton ympäristövaliokunnan aloitteesta perustettiin SER-viestintäryhmä, jonka tehtävänä on jakaa tietoa sekä kuluttajille että kaupan alan yrityksille sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyksestä. Viestintäryhmä on muun muassa julkaissut kuluttajille ja kaupan alan yrityksille suunnatun SER-kierrätys.fi-tietosivuston sekä laatinut kaupan henkilöstölle romun vastaanottoon opastavan verkkokoulutuksen.

Yhteistyössä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajayhteisöjen kanssa sähkö- ja elektroniikkaromun vastaanotolle luotiin yksi yhteinen logistinen ja kustannustehokas keräysmalli. Malli huomioi erikokoisten myymälöiden mahdollisuudet ottaa kuluttajilta vastaan käytöstä poistettuja laitteita.

Jätelaki laajensi myös kaupan velvollisuutta ottaa vastaan erilaisia kuluttajapakkauksia toukokuusta 2014 alkaen. Kaupan alalle oli tärkeää, että vastaanottovelvoitteelle onnistuttiin neuvottelemaan siirtymäaika vuoden 2016 alkuun asti, jotta kaupan toimijat pystyvät rakentamaan tehokkaan ja ilmeeltään yhtenevän keräysverkoston keräyksen sujumiseksi.

Yhteistyötä tiivistetään

Kaupan liitto järjesti marraskuussa järjestyksessään toisen vastuullisuuspäivän. Päivän aikana kuultiin monipuolisesti esimerkkejä onnistuneista käytännön vastuuteoista.

Teemana oli muun muassa materiaalitehokkuus, jolla kaupan alalla tarkoitetaan pääasiassa kierrättämistä, hävikin minimoimista ja raaka-aineiden uudelleen hyödyntämistä. Energiatehokkuuden ohella materiaalitehokkuus on lähivuosina kaupan ympäristövastuutyön keskeinen teema.

Materiaalitehokkuuteen ohjaavat pula luonnonvaroista, nousevat materiaalikustannukset sekä haitalliset ympäristövaikutukset, joita joidenkin materiaalien käyttö voi aiheuttaa. Kaupan ala tiivistää yhteistyötään hävikin minimoimiseksi, kierrätyksen tehostamiseksi sekä uusien innovatiivisten materiaalitehokkuusratkaisujen hyödyntämiseksi. Liiton jäsenyrityksilleen tarjoama vastuutyökalu Kaupan vastuukartta toimii apuna hyvien käytäntöjen ja ratkaisujen jakamisessa.

Takaisin ylös