Kaupan vuosi 2013

ENG / SE

Työmarkkinoiden asiantuntija

Vuoden 2013 lopulla työmarkkinakeskusjärjestöt solmivat keskitetyn työmarkkinaratkaisun – Työllisyys- ja kasvusopimuksen. Kaupan liitto ja Palvelualojen ammattiliitto PAM saavuttivat keskitetyn ratkaisun mukaisen kaupan alan neuvotteluratkaisun lokakuussa. Uusi työehtosopimus on voimassa 1.5.2014–31.1.2017. Kaupan liitto oli suurena työnantajaliittona vaikuttamassa keskitettyyn työllisyys- ja kasvusopimukseen.

Vastaavaksi ajaksi sovittiin myös kaupan alalle tärkeän koululaisten Tutustu ja tienaa -kesäharjoitteluohjelman jatkamisesta. Se on osa Kaupan liiton ja PAMin solmimaa nuorison työllistämissopimusta, jolla etsitään keinoja nuorten työelämään pääsyn helpottamiseksi.

Työehtosopimuksen solmijaosapuolena Kaupan liitolla on erinomainen osaaminen työehtosopimukseen ja työlainsäädäntöön liittyvissä asioissa. Liitto tukee jäsenyritystensä liiketoimintaa auttamalla niitä toimimaan oikein ja vastuullisesti kaikissa työsuhdeasioissa.

Työmarkkinatiimin järjestämät työsuhdekoulutukset ovat olleet jäsenistön keskuudessa suosittuja. Vuonna 2013 niitä järjestettiin 18 kappaletta. Tämän lisäksi liiton asiantuntijat hoitivat 45 yrityskohtaista koulutusta.

Liiton jäsenet arvostavat saamaansa asiantuntijapalvelua, jota hyödynnetään erittäin runsaasti. Työmarkkina-asiantuntijat vastaavat viikoittain satoihin puheluihin, jotka liittyvät työehtosopimuksiin, työlainsäädäntöön ja erilaisiin käytännön henkilöstöongelmiin työpaikoilla.

Takaisin ylös