Kaupan vuosi 2013

ENG / SE

Lähtökohtana turvallisuus

Vuonna 2013 kaupan turvallisuusvaliokunnan yhteyteen perustettiin tietoturvallisuusryhmä. Kaikki yritykset, myös kaupan alalla, joutuvat varautumaan kasvaviin tietoturvallisuusriskeihin. Tällaisia ovat esimerkiksi tietomurrot, palvelunestohyökkäykset ja maksamisen turvallisuuteen liittyvät riskit.

Perinteisistä kaupan turvallisuusongelmista myymälävarkaudet ovat edelleen merkittävä kustannusten aiheuttaja vähittäiskaupalle. Sakon muuntorangaistuksen poisto vuosina 2006–2007 aiheutti parin seuraavan vuoden aikana 20 prosentin kasvun myymälävarkauksiin, eikä tilanne ole oleellisesti parantunut. Poliisille ilmoitetaan myymälävarkauksia vuosittain noin 50 000. Kauppa vaatiikin sakon muuntorangaistuksen palauttamista.

Myös erilainen häiriökäyttäytyminen kaupoissa on lisääntynyt muutaman viimeisen vuoden aikana. Vakavimmasta päästä ovat ryöstöt, joita tehdään keskimäärin yksi päivässä. Koska asiakkaiden ja henkilöstön turvallisuus on kaupalle ykkösasia, henkilökunnan kouluttamiseen uhkaavien tilanteiden varalle kiinnitetään paljon huomiota. Esimerkkinä tästä on hyvää palautetta saanut Kaupan liiton yhteistyössä Palvelualojen ammattiliitto PAMin kanssa rakentama Uhkaava asiakas -verkkokoulutus, jonka jo tuhannet kaupan työntekijät ovat suorittaneet.

Palavista nesteistä neuvotellaan

Kysymys palavien nesteiden säilytyksestä myymälöissä on puhuttanut kauppaa ja viranomaisia useamman vuoden ajan. Voimassa olevan asetuksen mukaan yhdessä myymälässä saa säilyttää palavia nesteitä ja aerosoleja tuhat litraa. Määrän on voinut ylittää viranomaisten luvalla. Ylittämisistä onkin tullut sääntö eikä poikkeus.

Pelastusala on nyt ryhtynyt vaatimaan määrien huomattavaa pienentämistä. Se, että yhdessä myymälässä voisi säilyttää enää yhteensä tuhat litraa esimerkiksi hiuslakkoja, maaleja ja öljyjä, aiheuttaisi kaupalle merkittävä ongelma. Valikoimia jouduttaisiin rajoittamaan useilla tuotealueilla, ja osa kaupoista joutuisi arvioimaan uudelleen jopa liiketoimintakonseptejaan. Rajoitukset aiheuttavat myös suuria kustannuksia, sillä palavien nesteiden säilytystapoja täytyisi muuttaa ja myymäläkalusteita sekä varastotiloja uusia.

Kaupan liitto toimii aktiivisesti useiden muiden tahojen kanssa vaikuttaakseen siihen, että säilytysmääriä koskeva asetus muutettaisiin vastaamaan nykypäivän tarpeita ja tilannetta.

Turvallisuuspäivä saa jatkoa

Kaupan liitto järjesti lokakuussa 2013 Kaupan turvallisuuspäivän, johon osallistui lähes sata henkeä. Päivä onnistui hyvin ja niinpä sille järjestetäänkin jatkoa vuonna 2014. Myymäläturvallisuuden lisäksi vuonna 2014 aiheena on tietoturvallisuus.

Takaisin ylös