Kaupan vuosi 2013

ENG / SE

Koulutus- ja työelämähankkeita

Useat koulutukseen liittyvät ja työelämään valmentavat hankkeet, joissa Kaupan liitto on ollut aktiivisesti mukana, jatkuivat vuonna 2013.

Yksi niistä oli lähiesimiesten koulutuskokeilu, jonka lopullisena tavoitteena on lähiesimiehen ammattitutkinto. Niin osallistujilta kuin yrityksiltä kiitosta kerännyt kokeilu on jatkunut viisi vuotta viidessä oppilaitoksessa eri puolilla Suomea. Kaupan liitto teki vuoden lopussa opetushallitukselle esityksen lähiesimiehen ammattitutkinnon saamiseksi tutkintorakenteeseen.

Kaupan liitto oli mukana myös edistämässä uuden myynti- ja palvelutaitoja osoittavan Haaga-Helia Sales and Service Skills -sertifikaatin syntymistä Haaga-Helia ammattikorkeakouluun. Kyseessä on Suomen ensimmäinen korkeakoulutasoinen myynnin sertifikaatti.

Kiinni työelämään

Kaupan liitto lähti vuonna 2012 mukaan Haavi – kiinni työelämässä -projektiin, jonka tavoitteena on työllistää alle 30-vuotiaita työttömiä, syrjäytymisvaarassa olevia nuoria. Vuonna 2013 projekti sai hyvien kokemusten kannustamana jatkoa. Aiemmin vain Itä-Helsingin alueella toiminut Haavi laajenee koko Helsingin, mahdollisesti jopa koko Uudenmaan alueelle. Haavissa kehitetään erityisesti nuorten arjenhallintataitoja.

Kaupan työyhteisöt ovat yhä useammin monikulttuurisia. Liitto on mukana Samalle viivalle -hankkeessa, jossa kehitetään maahanmuuttajanuorten työelämäyhteyksiä. Se osallistui myös Työterveyslaitoksen Maahanmuuttajan onnistuminen työssä -tutkimushankkeeseen.

Kaupan ala tunnetuksi

Kaupan liitto nostaa alan opetushenkilöstön tietoon ajankohtaisia teemoja. Vuonna 2013 se muun muassa järjesti ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opetushenkilöstölle verkkokauppaa käsittelevän tilaisuuden, johon osallistui 120 henkilöä.

Kaupan ala esittäytyy opoille -tilaisuudet järjestettiin Mikkelissä ja Tampereella teemalla Kauppa – monien mahdollisuuksien ala.

 

Koulutus&tyoelama_lev880px

Takaisin ylös