Kaupan vuosi 2013

ENG / SE

Kaupan vastuullisuustyö näkyväksi

Kaupan liitto lanseerasi syksyllä 2013 Kaupan alan vastuukartan jäsentensä käyttöön. Tavoitteena on koota yritysvastuun parhaat käytännöt yhteen ja tehdä koko toimialan vastuutyö läpinäkyväksi. Vaikka kauppa tekee paljon työtä vastuullisuuden eteen, kokonaiskuvaa teoista on ollut vaikea saada. Nyt ensimmäistä kertaa Suomessa yksittäinen toimiala rakentaa toimialakohtaisen vastuutyökalun ja kokoaa yritysvastuun teemat ja teot yhteen.

Yksi vastuukartan tavoitteista on mahdollistaa yhdessä oppiminen. Oppimista tapahtuu, kun yritykset jakavat avoimesti toisilleen kokemuksia omista vastuuteoistaan. Vastuukartan avulla kaupan liiton jäsenet saavat ajankohtaista tietoa sekä kotimaasta että kansainvälisesti. Sähköinen työpöytä toimii myös kommentointi- ja keskustelukanavana.

Palvelu rakentuu kuudesta osa-alueesta, jotka ovat strategia, henkilöstö, asiakkaat, kumppanit, yhteisöt ja ympäristö. Yritysvastuuta käsitellään laajasti näiden kuuden osa-alueen kautta. Osa-alueet sisältävät muun muassa kansainvälisen Global Reporting Initiativen (GRI) raportointiohjeiston.

Kaupan vastuukartta on kaikkien Kaupan liiton jäsenten käytettävissä ilmaiseksi.

Lue lisää Kaupan vastuukartasta Kauppa.fi-sivustolta.

Kaupanvastuukartta_vaaka_RGB_268px

Takaisin ylös