Kaupan vuosi 2013

ENG / SE

Vastuullisuus menestystekijänä

Kesko on saanut paljon tunnustusta vastuullisesta toiminnastaan niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Se on muun muassa ollut maailman sadan vastuullisimman yrityksen listalla listan perustamisesta lähtien.

”Vastuullisuus on meille strateginen valinta, ja yhteiskuntavastuun kantaminen on yksi arvoistamme. Vastuullinen toiminta on osa jokapäiväistä arjen työtä ja menestystekijä, johon koko henkilöstö ylimmästä johdosta kaupan työntekijöihin on sitoutunut”, Keskon vastuullisuusjohtaja Matti Kalervo toteaa.

Vastuullisuustyön pohjana Keskossa ovat Vastuulliset toimintatapamme -ohjeistus sekä vastuullisuusohjelma, joka päivitettiin vuoden 2013 alussa sisältämään sekä lyhyen ajan että vuoteen 2020 asti ulottuvia tavoitteita Keskon ja koko K-ryhmän toiminnalle.

Kansainvälistä kärkeä

Suomalainen kauppa pärjää kokonaisuutena hyvin kansainvälisessä vastuullisuusvertailussa. Kesko valittiin RobecoSAMin Sustainability Yearbook 2014 -kirjassa hopeasijalle päivittäistavarakaupan sarjassa.

Suurimmat suomalaiset kaupan alan yritykset kiinnittävät toiminnassaan erityistä huomiota hankintaketjunsa ihmisoikeuskysymyksiin ja työoloihin.

”Kesko on jäsenenä eurooppalaisessa Business Social Compliance Initiative (BSCI) -aloitteessa. Tavarantoimittajien arvioinnissa käytämme kansainvälisiä arviointijärjestelmiä, BSCI-auditointia ja SA8000-sertifiointia. Olemme lisäksi mukana YK:n Global Compact -aloitteessa eli sitoutuneita noudattamaan kymmentä yleisesti hyväksyttyä ihmisoikeuksia, työelämää, ympäristöä ja korruption vastaista toimintaa koskevaa periaatetta”, Kalervo kertoo.

Hän muistuttaa, että ihmisoikeuksien toteutumiseen koko toimitusketjussa vaikuttavat monet tekijät, eivätkä yritykset yksin voi muuttaa maailmaa. Kaikilla – yrityksillä, valtioilla ja kansalaisjärjestöillä – on vielä paljon töitä jäljellä ennen kuin oikeudenmukainen maailma toteutuu.

”Suunta on Suomessa kuitenkin oikea. Ensisijainen keino on luoda yhdessä toimintamalli, jolla varmistamme tuotannon vastuullisuuden jokaisessa toimitusketjun portaassa”, Kalervo uskoo.

Vastuukartta hyvä kanava

Kesko lähti ensimmäisten yritysten joukossa mukaan Kaupan alan vastuukarttaan, joka on Kaupan liiton jäsenyrityksilleen tarjoama yritysvastuun työkalu.

”Haluamme, että vastuullisuustyömme ja sen tulokset näkyisivät entistä paremmin eri sidosryhmille. Kaupan alan vastuukartta on meille hyvä kanava kertoa vastuullisuustyöstämme case-esimerkkien kautta”, Kalervo perustelee.

”Kuluttajille pyrimme kertomaan hyvistä teoista ja vastuullisen valinnan mahdollisuuksista käytännönläheisesti myös toimipaikoissamme. Kesko, K-ryhmän ketjut ja K-kaupat käyvät lisäksi aktiivista keskustelua asiakkaidensa kanssa sosiaalisen median kanavissa, erityisesti Facebookissa ja Twitterissä. Haluamme saada asiakkailta välitöntä palautetta ja kehitysehdotuksia ja ottaa heidät näin mukaan toiminnan kehittämiseen.”

 

Takaisin ylös