Kaupan vuosi 2013

ENG / SE

Elinkeinoelämän suurin työllistäjä

Kaupan palveluksessa työskentelee lähes 300 000 henkeä. Erityisen merkittävä on kaupan rooli nuorten työllistäjänä. Työmarkkinoilla olevista alle 25-vuotiaista peräti 20 prosenttia tekee töitä kaupassa. Monelle nuorelle kauppa on ensimmäinen kosketus työelämään.

Palvelusektorin merkitys Suomen kansantaloudessa kasvaa. Suurin osa uusista työpaikoista syntyy palveluihin. Kauppa tarjoaa monipuolisia ja mielenkiintoisia työmahdollisuuksia ja urapolkuja. Kaupan liitto on vahvasti mukana edistämässä muun muassa oppilaitosten ja yritysten yhteistyötä kaupan alan tunnettuuden ja houkuttelevuuden lisäämiseksi.

Kaupan edunvalvontajärjestönä liitto neuvottelee yksityisen sektorin suurimman työehtosopimuksen.
 
 
KL_Graafit_Final3
 
Kauppa on elinkeinoelämän suurin työllistäjä.
 
 

KL_Graafit_Final12
 
 

KL_Graafit_Final13
 
 

KL_Graafit_Final14
 
Naisten osuus kaupan palkansaajista on 54 prosenttia.
Naisten osuus kaikista palkansaajista on 51 prosenttia.
Naisten osuus yksityisen sektorin palkansaajista on 42 prosenttia.
Naisten osuus julkisen sektorin palkansaajista on 72 prosenttia.

 
 
 

KL_Graafit_Final15
 
69 prosenttia kaupan palkansaajista työskentelee vähintään 35 viikkotyötuntia, kaikista palkansaajista vastaava osuus on 81 prosenttia.

 
 
 

KL_Graafit_Final16
 
Kauppa työllistää kaikista osa-aikaisista palkansaajista 21 prosenttia.
Kaupan palkansaajista 25 prosenttia on osa-aikaisia.
Yksityisen sektorin palkansaajista 15 prosenttia on osa-aikaisia.
Kaikista palkansaajista 14 prosenttia on osa-aikaisia.

 
 
 

KL_Graafit_Final17
 
Lähes 75% osa-aikaisista palkansaajista ilmoittaa osa-aikatyön syyksi opiskelun, lasten tai omaisten hoidon, terveydelliset tai muut syyt. 26% kertoo syyksi sen, että kokonaikatyötä ei ole tarjolla.

 
 
 

KL_Graafit_Final18
 
Kauppa työllistää kaikista määräaikaisista palkansaajista 9 prosenttia.
Kaupan palkansaajista 12 prosenttia on määräaikaisia.
Yksityisen sektorin palkansaajista 12 prosenttia on määräaikaisia.
Kaikista palkansaajista 16 prosenttia on määräaikaisia.

 
 
 

Tutustu myös muihin kaupan avainlukuihin.

Takaisin ylös