Kaupan vuosi 2013

ENG / SE

On aika vaikuttaa

Kaupan liiton tehtävänä on edistää suomalaista kauppaa ja parantaa alan yritysten toimintaedellytyksiä. Tämä tehtävä on nyt erittäin ajankohtainen ja tärkeä. Taloudellinen tilanne Suomessa, erityisesti kuluttajien ostovoima ja usko tulevaisuuteen, on heikko. Kauppa itse käy läpi ennennäkemätöntä rakenteiden ja toimintatapojen murrosta.

Eduskuntavaalit lähestyvät. Edunvalvontajärjestönä Kaupan liitolla on tuhannen taalan paikka vaikuttaa tuleviin lainsäätäjiin ja hallitusohjelman laatijoihin, jotta kaupan ja sitä kautta kuluttajien ääni kuuluisi. Meillä on selkeät tavoitteet, joiden takana liitto yhtenäisenä seisoo.

Ostovoima on turvattava

Tärkein tavoitteemme on ostovoiman säilyttäminen. Ostovoimalle kaikki veronkorotukset, koskivatpa ne työn tai kuluttamisen verotusta, ovat myrkkyä. Tällaisia ovat olleet esimerkiksi viimeaikaiset valmisteverojen korotukset.

Valmisteverot eivät ole tehokas tapa kerätä suuria verokertymiä, ja ne aiheuttavat yrityksille tarpeettomia hallinnollisia kustannuksia. Myös niiden tarkoitus on ristiriitainen. Toisaalta niiden avulla pyritään kasvattamaan verokertymää, toisaalta hillitsemään sitä kulutusta, josta tämän verokertymän oletetaan syntyvän.

Ainoa tie ostovoiman turvaamiseen ja jopa kasvattamiseen on sekä palkka- että välillisten verojen laskeminen. Tämä edellyttää sitä, että liian suureksi paisunut julkinen sektori mitoitetaan sen mukaan, minkä yksityinen sektori pystyy maksamaan.

Työllistämisedellytykset on turvattava

Palveluiden merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa kasvaa. Toivomme myös, että niiden arvostus nousee, mistä onkin olemassa jo merkkejä. Nuorisotyöttömyyden torjumisessa kaupan rooli on ratkaisevan tärkeä. Tämän roolin otamme erittäin vakavasti, sillä nuorisotyöttömyyden rakenteellistuminen loisi yhteiskuntaamme pitkät, synkät ja kalliit varjot vuosikymmeniksi eteenpäin.

Koko suomalaisessa työelämässä tarvitaan nyt tuottavuuden nostoa. Myös me joudumme tekemään töitä tuottavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi niin tukku- kuin vähittäiskaupassa. Silti kauppa haluaa olla myös tulevina vuosina suuri työllistäjä. Jotta tämä olisi mahdollista, työmarkkinoille ei saisi tuoda lisää jäykistäviä tekijöitä. Esimerkiksi osa-aikatyön teettämistä vaikeuttamalla voidaan menettää jopa kymmeniä tuhansia työpaikkoja yksin kaupan alalla.

Kansainvälinen kilpailukyky on turvattava

Suomalainen yhteiskunta on tuottava ja tehokas, jos sekä verotuksen taso että kustannustaso ovat kohtuullisia ja kansainvälisesti kilpailukykyisiä. Ensisijaisesti meidän on pystyttävä kilpailemaan tasaväkisesti osana Euroopan talousaluetta ja sen sisämarkkinoita.

Olemme huolissamme suomalaisen kaupan kilpailukyvystä, jolle korkea verotus ja suuret hallinnolliset kustannukset aiheuttavat ylimääräistä painolastia. Suomen on pidettävä huolta siitä, että suomalainen kauppa ja verkkokauppa saa samat toimintaedellytykset kuin eurooppalainen, aasialainen tai amerikkalainen. Suljettua kotimaista sektoria ei enää ole, vaan kilpailemme myös palveluissa ulkomaisten toimijoiden kanssa.

Maarit Toivanen-Koivisto
Kaupan liiton hallituksen puheenjohtaja

Tavoitteemme_1920x1280px_UUSI

Takaisin ylös