Kaupan vuosi 2013

ENG / SE

Nuoret arvostavat osallistavaa johtamista

Pohjoismaiden ja Suomen suurin halpakauppaketju, Tokmanni-konserni, panostaa vahvasti nuorten johtamiseen ja esimiestyöhön.

”Hyvällä esimiestyöllä ja työnantajamielikuvalla haluamme varmistaa, että meillä on paitsi nyt, myös tulevaisuudessa osaajia. Nuorten johtaminen on tärkeää myös siksi, että yli 3 000 työntekijästämme neljännes on alle 25-vuotiaita. Haluamme antaa mahdollisuuksia henkilökohtaiseen kehittymiseen ja erilaisiin urapolkuihin”, henkilöstöjohtaja Saara Korpelainen kertoo.

Tokmannissa esimiehiä rohkaistaan kannustavaan ja osallistavaan johtamistapaan.

”Valmentavan esimiehen tavoitteena ovat itsenäisesti toimivat alaiset. Kiitos, tuki ja palaute ovat tärkeitä jokaiselle. Hyvällä esimiestyöllä on selkeä yhteys työntekijöiden sitoutumiseen ja onnistumisen kulttuurin syntymiseen koko yrityksessä.”

Koko alan mainetyötä

Saara Korpelainen allekirjoittaa Kaupan liiton julkaisemat 10 teesiä nuorten johtamisesta. Ne ovat hänen mukaansa hyvin samankaltaiset kuin Tokmannin hyvän esimiestyön käytännöt.

”Uskon, että kun nuoriin satsataan riittävästi aikaa, he pääsevät näyttämään vastuuntuntoaan ja osaamistaan. Meille on tärkeää, että Tokmannissa työskentelevät nuoret, olivatpa he meillä vakituisessa työsuhteessa tai vaikkapa vain kesän ajan, saavat hyvän kokemuksen. Myös koko kaupan alan kannalta on tärkeää, että nuorille jää mielikuva kaupasta reiluna ja hyvänä työnantajana.”

Vuosittain Tokmannilla työskentelee kausiapuna yli tuhat nuorta, joista osa on töissä Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelman kautta. Korpelainen kiittää Kaupan liiton panosta, kun se kannustaa alan yrityksiä palkkaamaan nuoria.

”Nuorten tavoittamisessa ja mielenkiinnon herättämisessä kauppaa kohtaan koulut ja oppilaitokset ovat avainasemassa. Siksi työelämäyhteyksiä oppilaitosten ja kaupan yritysten välillä tulisi kehittää edelleen. Hyvä tapa ovat oppilaiden yritysvierailut tai yritysten edustajien käynnit oppilaitoksissa”, Korpelainen pohtii.

Tokmanni-konserni on ollut myös mukana kehittämässä Kaupan lähiesimiestutkintoa.

”Esimiehet ja osastovastaavat ovat antaneet koulutuspiloteista erittäin myönteistä palautetta ja kokeneet, että koulutus on vahvistanut heidän omaa lähiesimiestyötään ja ammattiosaamistaan. Olen ollut erittäin tyytyväinen Kaupan liiton aktiiviseen rooliin lähiesimiestutkinnon virallistamisessa”, Saara Korpelainen toteaa.

Tutustu Nuorten johtamisen 10 teesiin.

Takaisin ylös