Kaupan vuosi 2013

ENG / SE

Avainlukuja

KL_Graafit_Final

KL_Graafit_Final3

KL_Graafit_Final2

Vähittäiskaupan myynnin volyymin ennustetaan pienenevän 0,5% vuonna 2014 ja kasvavan 1,5% sitä seuraavana vuonna.

Vähittäiskaupan työllisten määrän ennustetaan pienenevän 3% vuonna 2014. Kasvua ei ole näkyvissä myöskään sitä seuraavana vuonna.

Tukkukaupan myynnin volyymin ennustetaan pysyvän vuonna 2014 edellisvuoden tasolla ja kasvavan 3% vuonna 2015.

Tukkukaupan työllisten määrän ennustetaan pienenevän prosentin verran vuonna 2014 ja kasvavan 2% vuonna 2015.

Autokaupan myynnin volyymin ennustetaan kasvavan 4% vuonna 2014 ja 5% sitä seuraavana vuonna.

Autokaupan työllisten määrä ei kasva vuonna 2014. Vuodelle 2015 on kasvua ennustettu 2%.

Kauppa investoijana kansantaloudessa

KL_Graafit_Final10

KL_Graafit_Final11

Katso lisää työllisyyteen liittyviä lukuja.

Kauppa pähkinänkuoressa

Kauppa on elinkeinoelämän suurin työllistäjä. Se työllistää lähes 300 000 henkilöä.

Kauppa on suurin nuorten työllistäjä. 20% alle 25-vuotiaista työssäkäyvistä nuorista työskentelee kaupan alalla.

Kaupan kokonaisliikevaihto on 125 mrd € (pl. alv:n osuus).

Verkkokaupan koko oli vähittäiskaupan tuotteilla 3,4 mrd €. Verkkokauppa kasvoi 25% vuosina 2010–2013.

Kauppa maksaa veroja – mm. 17% osuuden koko yhteisöveropotista.

Kauppa luo varallisuutta yhteiskuntaan – se on elinkeinoelämän suurin toimiala. Kaupan alan osuus BKT:sta on 10%.
Fakta vuodelta 2012

Kaupan alalla on paljon yrittäjyyttä ja pk-yrittäjiä. Kaupan alan yritysten määrä oli noin 45 000. Niistä noin 90% on alle 10 hengen yrityksiä.
Fakta vuodelta 2012

Kauppa investoi 1,6 mrd €. Se on elinkeino-elämän (pl. energiahuolto) toiseksi suurin investoija ja suurin investoija rakentamisessa ja kuljetusvälineissä.
Fakta vuodelta 2012

Takaisin ylös