Kaupan vuosi

ENG / SE

Kasvua ja ostovoimaa tuetaan oikeilla veroratkaisuilla

Kaupan kehityksen kannalta kuluttajien ostovoimalla on ratkaisevan tärkeä merkitys. Tällä hetkellä paraneva työllisyys ja ansiotuloverotukseen tehty kevennys ylläpitävät ostovoimaa. Tämä on kaupalle erinomainen asia, joka on näkynyt kykynä työllistää ja investoida.

Alkanutta myönteistä kehitystä tulisi nyt tukea oikeanlaisilla verotusratkaisuilla. Palvelujen kaksinkertaista verokiilaa tulisi kaventaa ja ansiotuloverotusta keventää myös hallituskauden loppuvuosina.

Kaikkien kuluttajapalvelujen ostamista rasittaa ns. kaksinkertanen verokiila. Suomessa niin tuloverotus kuin välillinen verotus ovat Euroopan huippua. Työnantajat maksavat korkeiden palkkojen lisäksi monenlaisia työn sivukuluja. Tästä kaikesta johtuen työnantajien maksama työn kokonaishinta on korkea, mutta kuluttajien ostovoima hyvistä palkoista huolimatta pieni.

Koska kaksinkertainen verokiila nostaa Suomessa tehtävien ja täällä verotettavien palvelujen hintoja, kuluttajat ”kiertävät veroja” esimerkiksi tekemällä ostoksia ulkomaisista verkkokaupoista tai hakemalla palveluja Virosta. Kaksinkertainen verokiila hidastaa kuluttajapalveluiden kehittämistä ja kehittymistä sekä heikentää palvelualojen kykyä työllistää.

Verokiilan kaventamiseksi palkkaverotusta tulisi edelleen keventää. Tämä ei kuitenkaan saa tapahtua siten, että arvonlisäveroa samanaikaisesti korotetaan. Arvonlisäveron korottaminen leikkaisi nimittäin omalta osaltaan ostovoimaa sekä lisäisi kaupan kustannuksia.

Arvonlisäverollisen liikevaihdon alarajaa nostettava

Nykyinen arvonlisäverotettavan liikevaihdon alaraja 10 000 euroa on liian alhainen eikä kannusta pieniä yrityksiä kasvamaan. Kaupan liiton mielestä arvonlisäverotus kaipaakin uudistamista.

Arvonlisäverollisen liikevaihdon alaraja  tulisi siksi nostaa 35 000 euroon. Useissa EU-maissa alaraja on Suomea korkeampi, ja esimerkiksi Virossa on päätetty ensi vuonna nostaa alaraja 40 000 euroon, kun lupa EU:sta saadaan. Uudistus tukisi yksinyrittäjyyttä.

Sähkövero samalla portaalle teollisuuden kanssa

Kaupan liitto on jo pitkään kokenut epäoikeudenmukaiseksi tilanteen, jossa sähkövero on kaupalle huomattavasti korkeampi kuin teollisuudelle. Kaikissa veroratkaisuissa eri toimialojen tulisi olla samalla viivalla.

Kaupan yritykset maksavat sähköstään saman hinnan kuin kuluttajat, kun taas teollisuus on pienemmässä maksuluokassa. Kauppa maksaa sähköstään lähes kaksi senttiä kilowattitunnilta enemmän kuin teollisuus.

Verkkokaupassa mukana olevia ulkomaisia kilpailijoita ei suomalainen sähkövero rasita, mikä osaltaan synnyttää kilpailuetua suomalaisiin kauppoihin nähden.

Takaisin ylös