Kaupan vuosi

ENG / SE

Suomi tarvitsee kaupan ja palveluiden tulevaisuusohjelman

Kauppa on yksittäisenä toimialana Suomen suurin työllistäjä. Suurimpana työllistäjänä se on myös talouden kasvun moottori. Jos kauppa ei kasva, ei Suomen talous kasva, emmekä voi pitää yllä hyvinvointivaltiota.

Kauppa on kovassa kansainvälisessä kilpailussa; verkkokauppa ylittää sujuvasti rajat. Kaupan kilpailukyky ei kestä yhtään lisäkustannuksia, vaan päinvastoin on löydettävä tapoja helpottaa Suomessa toimivan kaupan kustannuspaineita. Jotta kauppa voi työllistää ja jakaa hyvinvointia yhteiskuntaan, se ei voi kantaa raskaampaa kustannusreppua selässään kuin ulkomailta toimiva kilpailija.

Kaupan merkitys kansantaloudessa on suuri. Kaikkine seurannaisvaikutuksineen se on 15 prosenttia kansantaloudesta. Jos kuudesosa kansantaloudesta ei voi hyvin tai sen asemaa heikennetään, seuraukset voivat olla kokonaisuuden kannalta suuret, jopa kohtalokkaat.

Palvelut ja erityisesti palvelujen vienti käsitetään talouspoliittisessa keskustelussa jostain syystä yleensä teollisuuden palveluiksi. Näkökulma on sinällään tärkeä mutta kapea – jopa tarkoitushakuinen. Yhtä tärkeää kuin teollisuuden palveluiden kehittäminen on kuluttajapalveluiden kehittäminen. Panostukset kuluttajapalveluihin myös tasaavat teollisuustuotannon syklisyyttä, joka on ollut Suomelle viime vuosina merkittävä ongelma.

Kaupan ja palveluiden asemaa Suomen talouspolitiikan päätöksenteossa pitää vahvistaa. Tarvitaan hallitusohjelmatasoinen lupaus kaupan ja palveluiden kehittämiseen.

Kaupan liitto on rakentanut tulevaisuusohjelmaa yhdessä sidosryhmien kanssa.  Tavoitteena on, että kaupan merkitys tunnustetaan ja että kaupan osuus bkt:sta vahvistuu. Kauppa voi auttaa avaamaan reittejä vientiin erityisesti kuluttajatuotteita valmistaville toimialoille. Esimerkiksi digitaalisen kaupan ympärille tulisi rakentaa hallitusohjelmatasoinen kärkihanke, joka kannustaisi yrityksiä kasvuun ja kansainvälistymiseen.

Alla olevat graafit osoittavat, että ilman suomalaista vähittäis- ja tukkukauppaa työllisyys, bruttokansantuote ja verotulot romahtaisivat. Toivomme, että yhteiskunnassa ymmärretään kaupan merkitys ja mahdollisimman monet sidosryhmät ovat halukkaita yhteistyössä kehittämään palveluita ja kauppaa Suomen hyväksi.

 

Lue lisää:

Ostovoimaa tukeva veropolitiikka

Norminpurku ja parempi sääntely

Uudistuvat työmarkkinat

 

Takaisin ylös