Kaupan vuosi

ENG / SE

Kohti vapaita, vastuullisia markkinoita

Vuosi 2017 oli kaupan edunvalvonnassa vilkas. Aivan vuoden lopussa eduskunta hyväksyi niukasti uuden alkoholilain, joka sallii enintään 5,5 prosenttisten alkoholijuomien myymisen vähittäiskaupassa. Suhteellisen pienen alkoholipitoisuuden nosto sai aikaan valtaisan poliittisen ja yhteiskunnallisen keskustelun. Ensimmäisen kvartaalin jälkeen näyttää siltä, että lakimuutoksella ei ole ollut dramaattisia seurauksia.

Lääkemyynnistä keskusteltiin myös koko vuoden ajan. Keskustelun perusteella näyttää siltä, että seuraavan hallituksen ohjelmaan tulee varmasti jotain lääkemyynnin uudistamisesta.

Vuoden 2016 alussa vapautuivat aukiolot. Vuonna 2017 uudet aukiolot näyttivät vakiintuneen ja erityisesti kuluttajat olivat tyytyväisiä parantuneeseen palveluun.

Poliittisesti ja ammattiyhdistysliikkeen puolelta oli luotu kova paine osa-aikatyön ja ns. nollatuntisopimusten kieltämiseksi. Kaupan työehtosopimus ei tunne nollatuntisopimuksia. Eduskunta säilytti kuitenkin kaupalle mahdollisuuden joustaviin työntekomahdollisuuksiin. Se on tärkeää kaupalle, jonka työvoiman tarve vaihtelee merkittävästi vuorokauden ajan, viikonpäivän tai sesongin mukaan.

Vuosi oli ensimmäinen, jolloin palkat neuvoteltiin liittokohtaisesti vientialojen asettaessa raamin palkankorotuksille. Kaupan liiton ja PAMin työehtosopimus loppui tammikuun lopussa 2018. Neuvottelut olivat vaikeat ja kestivät pitkään, ja  sopimus saatiin aikaan vasta maaliskuun alussa.

Liittokierros on ollut vaikea, mutta toivottavasti kierros kierrokselta opitaan neuvottelemaan paremmin liittokohtaisista sopimuksista, jotka sallivat myös paikallista sopimista.

Kaupan liittojen välinen yhteistyö parani vuoden kuluessa. Yksi käytännön esimerkki oli elinkeinopoliittisen johtoryhmän rakentaminen Kaupan liittoon. Se tiivistää kaupan kolmen suuren toimialan yhteistyötä. Päivittäistavarakauppa, erikois- ja tekninen kauppa voivat siellä vaihtaa tietoa ja koordinoida edunvalvontaa.

Kaupan liiton ääni kuului entistä selvemmin Elinkeinoelämän keskusliitossa EK:ssa. Se näkyi esimerkiksi keskusteltaessa vientivetoisen liittokierroksen toimintatavoista ja EK:n suhtautumisessa kaupalle tärkeisiin tehokkaan markkinatalouden kysymyksiin.

Kaupan liitto otti aikaisempaa aktiivisemman roolin EU-vaikuttamisessa. Liiton rooli vahvistui Eurocommercessa, joka on kaupan alan kattojärjestö Brysselissä. Lisäksi liitto panosti veroasioihin rekrytoimalla veroasiantuntijan.

 

Juhani Pekkala

Kaupan liiton toimitusjohtaja

 

Takaisin ylös