Kaupan vuosi

ENG / SE

Työelämän uudistamisen puolesta

Työ kaupan alalla on voimakkaassa murroksessa. Töiden sisällöt ja osaamistarpeet muuttuvat nopeasti. Tällä hetkellä kaupan työmarkkinoilla vallitsee kohtaanto-ongelma. Avoimia työpaikkoja on, mutta ne eivät täyty. Erityisesti digi-osaajista on kova pula. Kauppa tarvitsee tulevaisuudessa näitä taitoja yhä enemmän myös suorittavan työn puolella.  Myös huippuluokan asiakaspalvelijoista, joilla on syvällinen tuotetietämys, on jatkuvasti kysyntää.

Kokonaisuutena kaupan ala toimihenkilöistyy. Vuonna 2009 kaikista kaupan töihin haettavista henkilöistä 73 % oli myyjiä. Vuonna 2017 myyjien osuus oli laskenut 67 %:iin.

Vaikka tukkukaupan liikevaihdon määrä vuonna 2017 kasvoi, työntekijöiden kokonaismäärä väheni 4 %. Ennuste tälle vuodelle on –2 %. Merkittävä osa tästä vähennyksestä johtuu toimintojen automatisoinnista ja ulkomaisesta kilpailusta. Digitaalisuus muuttaa isoa kuvaa tähän suuntaan koko kaupan alalla.

Haluamme edistää yhteistyötä

Vuosi 2017 oli Kaupan liiton työmarkkinayksikössä perustoimintojen vuosi. Ohjeistimme ja avustimme jälleen jäseniämme tuhansissa erilaisissa työehtoja koskevissa kysymyksissä. Järjestimme suuren määrän koulutuksia, joista monet olivat yrityskohtaisesti räätälöityjä.

Helmikuussa 2017 voimaan tulleessa kaupan alan työehtosopimuksessa sovittiin merkittävistä uudistuksista. Sellainen oli työajan pidennys, joka toteutettiin ottamalla käyttöön uusi vuosivapaajärjestelmä sekä lisäämällä paikallisen sopimisen mahdollisuuksia.

Agendallamme ovat edelleen olleet vahvasti osa-aikatyön arvostuksen nostaminen sekä uudenlaisten työn teon ja työllistymisen muotojen, kuten koulutustyösuhteen, edistäminen.

Vuoden haasteisiin kuului ylempien toimihenkilöiden YTN ry:n järjestämä rajoitettu lakko, jolla YTN tavoitteli omaa työehtosopimusta. Kaupan liitto näki kuitenkin, että oma TES ei olisi ratkaisu niihin ongelmiin, joita ylemmät toimihenkilöt YTN:n näkemyksen mukaan työssään kohtaavat. Tarjosimme tilalle yhteistyöohjelmaa, jonka avulla kaupan ylempien toimihenkilöiden työtä voidaan kehittää ja työhyvinvointia parantaa. Saimme sovittua työriidan valtakunnan sovittelijan johdolla. Suunnitelmallista yhteistyötä ylempien toimihenkilöiden työhyvinvoinnin kehittämiseksi lisätään, kuitenkin ilman erillistä työehtosopimusta.

Yksi vuoden onnistumisista oli yhteistyössä muun muassa Palvelualojen ammattiliiton kanssa toteutettu Ollaan ihmisiksi -viestintäkampanja. Kyseessä ei ollut yksin käytöskampanja, vaan kaupan alan ammattilaisten näkökulmasta ennen kaikkea työturvallisuuskampanja.

Uusi TES on tasapainoinen

Koko loppusyksyn valmistauduimme suureen liittokierrokseen ja työehtosopimusneuvotteluihin. Niistä muodostui pitkät ja haastavat, mutta ne käytiin rakentavassa hengessä. Maaliskuussa 2018 saavutettu tulos oli tasapainoinen. Molemmille osapuolille tärkeitä asioita saatiin sisällytettyä uuteen sopimukseen. Työehtosopimus on laajan liittokierroksen yleisen linjan mukainen.

TES-neuvottelujen yhteydessä sovittiin, että työnsä aloittaa uusi digitaalisen kaupan työryhmä, joka arvioi muutostarpeita kiihtyvän kansainvälisen verkkokaupan ja digitaalisen kehityksen aiheuttamassa murroksessa.

Haluamme lisätä kaupan alan vetovoimaa

Kaupan liiton tavoitteena on edistää kaupan alan koulutusta Suomessa kaikilla tasoilla ja lisätä kaupan vetovoimaa työnantajana. Tärkeää on alan tulevien osaamisvaatimusten ennakointi ja tämän tiedon välittäminen koulutusten sisältöjä suunnitteleville tahoille.

Kaupan koulutuksen on vastattava muuttuneen toimintaympäristön tuomiin haasteisiin. Tähän pyritään muun muassa vaikuttamalla siihen, että tutkintorakenne ja tutkintojen ammattitaitovaatimukset vastaavat alan tarpeita. Liiketoiminnan perustutkinto ja palvelulogistiikan ammattitutkinto ovat uudistettuja tutkintoja ja ne tulevat voimaan vuoden 2018 aikana.

Kaupan liitto ja moni alan yritys osallistuivat viime vuonna Osaamo-hankkeeseen, jolla pyritään ehkäisemään nuorten syrjäytymistä ja edistämään heidän työllistymistään. Olemme mukana myös Toteemi-hankkeessa, jossa kehitetään käytännönläheisiä malleja työn ja korkeakouluopintojen yhdistämiseen ja opiskelijan työhön siirtymiseen.

Kaupan alan vetovoimatyötä olemme tehneet järjestämällä yritysvierailuja korkeakoulujen edustajille sekä Kaupan ala esittäytyy -tilaisuuksia opinto-ohjaajille sekä TE-toimistojen asiantuntijoille. Olemme olleet mukana Kun koulu loppuu -julkaisun toimialaesittelyssä sekä useiden ammattitaitokilpailujen raadeissa ja voittajien palkitsemisessa.

 

Takaisin ylös