Kaupan vuosi

ENG / SE

Toiveena tasa-arvoinen sääntely

– Kauppa ei suinkaan pullikoi sääntelyä vastaan, mutta toiveemme on, että sääntely olisi johdonmukaista ja ennakoitavissa.

Näin toteaa Väritukku Oy:n toimitusjohtaja Ulla Pöllänen. Kaupan edunvalvontatehtävät ovat tulleet hänelle tutuiksi niin Kaupan liiton hallituksessa kuin mm. yhden Kaupan liiton jäsenliiton, Tuote- ja palvelukaupan yhdistys Etu ry:n, hallitustehtävissä.

– Mielestäni suomalaisen, kauppaan liittyvän sääntelyn heikkous on siinä, että viranomaistulkinnat säädöksistä ja ohjeista vaihtelevat luvattoman paljon, jopa kuntakohtaisesti. Pahimmillaan tämä johtaa siihen, että kaikkia alalla toimivia yrityksiä ei kohdella tasa-arvoisesti.

Tästä hyvä esimerkki on Pölläsen mukaan jo lähes ikuisuuskeskusteluksi muodostunut kysymys palavien nesteiden säilyttämisestä myymälöissä ja varastoissa. Aihe liittyy läheisesti hänen edustamansa yrityksen toimialaan. Väritukku Oy toimii lähes sadan Värisilmä-liikkeen keskusliikkeenä, joka vastaa muun muassa ketjun tuotevalikoimista, varastoinnista ja logistiikasta sekä tuotteiden markkinoinnista.

– Palavien nesteiden varastoinnista on vihdoin saatu Tukesilta tulkintaohjeet alueellisille palo- ja pelastusviranomaisille. On tärkeää, että niitä noudatetaan jatkossa yhdenmukaisesti, Pöllänen toteaa.

Kun mahdollistetaan, syntyy lisää bisnestä

Ulla Pölläsellä on hyvä tuntuma myös siihen, että sääntely on erilaista pohjoismaisella tasolla. Väritukku Oy on mukana Colorama-yhteistyössä, jossa muina osapuolina ovat Ruotsissa ja Norjassa toimivat, Värisilmä-ketjua muistuttavat yritykset. Väritukku tekee Coloraman puitteissa strategista hankintayhteistyötä tavoitteenaan olla mahdollisimman kiinnostava toimija kansainvälisessä markkinassa.

– Ruotsista tulee heti mieleeni loistava esimerkki mahdollistavasta sääntelyn purkamisesta. Koko maata koskevaan rakennuslakiin on tehty muutos, joka on yhdenmukaistanut ja helpottanut piharakentamista. Nykyisin omalle tontille saa rakentaa enintään 25 neliön suuruisen piharakennuksen ilman raskasta rakennuslupamenettelyä, ilmoitus kunnan rakennusviranomaisille riittää. Koska pihojen ja puutarhojen hoitaminen on iso trendi, tämä yksinkertainen pieni helpotus on generoinut valtavan määrän uutta bisnestä niin meidän toimialalle kuin monille muillekin.

Esimerkkinä suomalaisesta sääntelystä Ulla Pöllänen nostaa esille talojen ulkomaalauksen.

– Meillä oman talonsa väriä ei suinkaan päätä yksin sen omistaja, vaan sitä sääntelevät tiukat julkisivulinjaukset. Kun kaikissa väreissä on aika paljon erilaisia sävyjä, tämä aiheuttaa toisinaan harmaita hiuksia talojen omistajille. Tässä toki tarjoamme heille apuamme.

Palvelu on lähiruokaa

Värisilmä-ketjun synty juontaa vuoteen 1953. Silloin itsenäiset värikauppiaat perustivat hankintaorganisaatiokseen Värikauppiaiden tukkukunnan, Väritukun edeltäjän. Yhteinen hankinta laajeni pian muihin pintamateriaaleihin, kuten laattoihin ja tapetteihin.

Kun sisustamisen kauppa pääsi näin vauhtiin, sitä alettiin seuraavassa täydentää palveluilla. Ne ovat tänä päivänä erittäin tärkeä osa Värisilmä-liikkeiden liikeideaa. Palveluihin kuuluvat muun muassa värisuunnittelupalvelu, sisustuspalvelu, digitaalinen showroom sekä yhteistyössä Tikkurila Oy:n kanssa tarjottava Maalitohtori-palvelu. Omat palvelunsa on suunnattu rakentamisen ammattilaisille.

– Ammattirakentajat ovat meille kasvava asiakasryhmä, mikä osittain johtuu lisääntyneestä rakentamiseen kohdistuvasta sääntelystä. Harva remonttireiska jaksaa itse selvittää kaikkia koukeroita, jotka vaikkapa kylppäriremontin tekijän on otettava huomioon. Kaupankäyntiin kohdistuvan sääntelyn lisäksi rakentamiseen liittyvä sääntely on toinen suuri alue, jossa meidän on oltava jatkuvasti ajan tasalla.

– Digitaaliset palvelut ovat tärkeä osa verkkokauppaamme, jonka rooli ostoprosessissa on tänä päivänä todella merkittävä. Myymälämme ja niiden ammattitaitoiset myyjät ovat kuitenkin se osa palvelua, jota mikään muu ei voi korvata. Hyvä palvelu on meidän lähiruokaamme, jonka arvostus on koko ajan nousussa, Ulla Pöllänen sanoo.

Kaupan liitto silminä ja korvina

Värisilmä-liikkeiden henkilökunnan kouluttaminen on yksi niistä uudemmista tehtävistä, joita Väritukulla on. Muita ovat mm. yhteisten tietojärjestelmien sekä tuote- ja palvelukonseptien kehittäminen.

– Tehtävämme on auttaa omistajayrityksiämme niin, että myymälöissä voidaan keskittyä mahdollisimman täysipainoisesti asiakkaiden hyvään palveluun, koska palvelun suuntaan alamme kehittyy. Osa rooliamme on olla mahdollisimman hyvin selvillä säädöksistä ja kertoa niistä paitsi omistajillemme myös kuluttajille ja ammattirakentajille.

Uutta sääntelyä tulee EU:sta nopeasti ja paljon.

– EU:ssa tehtävän lainvalmistelun suhteen on oltava hereillä. Tässä Kaupan liiton rooli on meille korvaamaton. Kaupan liitto on silmämme, korvamme ja filtterimme lainsäätäjiin ja viranomaisiin päin niin Euroopassa kuin Suomessakin, Ulla Pöllänen toteaa.

 

Takaisin ylös