Kaupan vuosi

ENG / SE

Muutosvoimat jylläävät kaupan alalla

Kaupan alan suuri murros on vasta alkumetreillä ja vauhti kiihtyy edelleen. Meidän on kyettävä näkemään entistä selkeämmin ja pidemmälle tulevaisuuteen. Tämäkään ei vielä riitä. Meidän on oltava valmiita ottamaan suunnannäyttäjän rooli, jotta palveluiden merkitys kansantalouden kasvun moottorina lopulta ymmärretään ja tunnustetaan.

Kaupan alan toimintaympäristössä vaikuttavia muutosvoimia synnyttävät niin taloudelliset, sosiaaliset, teknologiset kuin poliittiset trendit, lainsäädäntö sekä vastuullisuuteen liittyvät kasvavat vaatimukset.

Rohkeasti mukaan kansainväliseen kisaan

Suomen kansantalouden lyhyt kasvupyrähdys alkaa olla ohi. Ostovoima laskee luultavasti jo vuonna 2019, ja jo tälläkin hetkellä sen kasvu on hidastunut. Kun korot parin vuoden sisällä kääntyvät nousuun ja asuntolainojen maksuvapaista luovutaan, vaikuttaa tämä negatiivisesti kuluttamiseen.

Kansainvälinen kilpailu kiristyy edelleen. Erityisen hyvin tämä näkyy erikoistavarakaupassa, josta verkkokauppa lohkaisee merkittävän osan. Verkkokaupassa kansainväliset jättiyritykset vahvistavat asemiaan, mutta Suomeen rantautuu lisää myös kansainvälisiä erikoiskaupan ketjuja kilpailemaan kivijalkakaupassa.

Kauppakeskuksissa pienet erikoiskaupat joutuvat entistä ahtaammalle. Kauppakeskusten myynnin rakenne muuttuu siten, että viihtymisen, julkisten palveluiden ja terveydenhoitopalveluiden osuus kasvaa, kun taas esimerkiksi perinteisen pukeutumiskaupan rooli pienenee. Pidentyneet aukioloajat ovat haaste pienille erikoisliikkeille.

Kansainvälisten palvelualustojen merkitys kasvaa sekin, ja tässä kehityksessä Eurooppa uhkaa jäädä jalkoihin.

Tähän kehitykseen suomalainen kauppa voi vastata olemalla rohkeasti mukana kansainvälisessä kilpailussa, erityisesti verkkokaupassa. Nyt jo noin sata yritystä on mukana eCommerce Growth -ohjelmassa, jossa tietoa jaetaan ja parhaita käytäntöjä monistetaan suomalaisen verkkokaupan yhteiseksi hyödyksi.

Kuluttajalla on monet kasvot

Kaupungistuminen, väestön ikääntyminen, maahanmuutto ja pientalouksien määrän huima kasvu muuttavat niin yhteiskuntaa kuin kulutustottumuksia. Kuluttajakenttä pirstaloituu ja jokaisella kuluttajalla on erilaisia rooleja erilaisissa ostotilanteissa.

Vahvoja kuluttajatrendejä ovat elämyksien etsiminen, omaan hyvinvointiin keskittyminen ja ostamisen helppouden arvostaminen. Suhde tavaroihin ja niiden omistamiseen on selvässä muutoksessa. Kierrätys, yhteisomistus ja jakamistalous haastavat perinteiset toimintamallit. Vertaiskauppa kasvaa verkkokauppaakin nopeammin, ja sen markkina on jo Suomessakin suuri. Sosiaalisen median vaikutus kulutuspäätöksiin on kiistaton, ja sen merkitys kasvaa koko ajan.

Vastuullisuusajattelu on niin vahva ostopäätöksiin vaikuttava asia, että sitä ei voi yksikään kaupan alan yritys väheksyä. Esimerkiksi ilmastonmuutos ja ympäristöarvojen korostuminen vaikuttavat asenteisiin ja valintoihin ja haastavat kauppaa toimimaan entistä vastuullisemmin.

Tuotteiden jäljitettävyysvaatimukset korostuvat. Entistä enemmän kiinnitetään huomiota myös tuotteiden kemikaalikoostumukseen. Muovisaasteen torjuminen on tällä hetkellä kuuma puheenaihe. Tässä kauppa on kantanut kortensa kekoon kiitettävällä tavalla. (Lue lisää aiheesta täältä.)

Vastuullisuusasioissa kauppa on tehnyt jo paljon hyvää; kaikista toimialoista sitä pidetään tutkimusten mukaan vastuullisimpana. Kauppa on edelläkävijä energiatehokkuudessa, kierrättämisessä, hävikin torjunnassa sekä nuorten työllistämisessä. Olemme yrityssektorin suurin nuorten työllistäjä ja palkkaamme vuosittain tuhansittain koululaisia ja opiskelijoita erilaisiin työtehtäviin.

Nuoret ovat myös tyytyväisiä kokemuksiinsa kaupassa.  Vuonna 2017 tehtyyn Tutustu työelämään
-palautekyselyyn vastanneet nuoret antoivat kaupan alalle erittäin hyvän arvosanan työpaikkana.

Digitaalisuus on täällä

Digitaalisuus on voimakkaimmin kaupan toimintaympäristöä ja toimintaedellytyksiä muokkaava tekijä. Tämä kehitys kiihtyy edelleen. Vuoteen 2020 mennessä kauppa kokee paljon suuremman digitaalisen transformaation kuin sillä tähän mennessä on takanaan.

Teknologiat uudistuvat ja käyttöön tulee valtava määrä erilaisia sovelluksia, jotka nyt ovat eri kypsyysvaiheessa. Tällaisia ovat esimerkiksi älykkäät robotit, liikeohjautuvat laitteet, kaupalliset miehittämättömät lennokit, itsekseen liikkuvat kulkuvälineet, henkilökohtaiset virtuaaliavustajat, aivot ja tietokoneen yhdistävät käyttöliittymät, henkilökohtainen analytiikka, 4D-printtaus ja virtuaalitodellisuus.

Tekoäly tulee yhtä voimakkaammin mukaan kaikkiin kaupan prosesseihin. Digitalisaation ansiosta maailmanmarkkinat tulevat jokaisen, pienenkin yrityksen, ulottuville. Maksaminen monipuolistuu ja sulautuu ostoprosessiin.

Tulevaisuudessa kauppa ei pelkästään kerää dataa asiakkaista, vaan myös jakaa sitä heille hyvin jäsenneltynä ja ymmärrettävässä muodossa valintojen ja ostopäätösten tueksi. Uusia liiketoimintamalleja voi syntyä, kun asiakkailla vastaisuudessa on mahdollisuus siirtää tai myydä omaa asiakastietoaan valitsemilleen yrityksille.

Digitaalisuuteen liittyy kuitenkin myös haasteita ja jopa uhkia, minkä takia kyberturvallisuuteen kiinnitetään yhä enemmän huomiota.

Suomalainen kauppa on digitaalisuuden hyödyntämisessä jo pitkällä, vaikka parantamisen varaakin toki on. Kaupan digitalisaatio näkyy selvimmin kolmella eri alueella: tuotteiden hankinnassa ja logistiikassa, asiakastuntemuksen hyödyntämisessä ja asiakasymmärryksen lisäämisessä sekä asiointia ja maksamista helpottavien palveluiden kehittämisessä.

Esimerkkejä näistä ovat automatisoidut varastotoiminnot, automaattiset tilausjärjestelmät, automatisoitu, kohdennettu markkinointi, itsepalvelukassat sekä ostamiseen ja maksamiseen liittyvät mobiilisovellukset.

Vapaan kilpailun puolesta

Jotta kaupan lukuisia muutosvoimia voisi ennakoida ja vaikuttaa niihin, meidän on pidettävä jatkuvasti silmällä, mihin suuntaan poliittinen ilmasto ja lainsäädäntö kehittyvät niin Suomessa, EU:ssa kuin globaalisti. (Lue lisää paremmasta sääntelystä.)

Suomalaisen kaupan intressissä on markkinaliberaalin ajattelutavan, normien purun ja vapaan kilpailun edistäminen sekä lyhytnäköisen populismin ja taloudelliselle kehitykselle tuhoisan protektionismin vastustaminen.

 

Takaisin ylös