Kaupan vuosi

ENG / SE

Kauppa edelleen kasvun tiellä

Suomen valtiolaiva purjehti vuonna 2017 vahvassa myötätuulessa mitä talouden lukuihin tulee. Bruttokansantuote ylsi yli 3 %:n kasvuun, ja työllisyystilanne koheni merkittävästi.

Talouden vahva vire näkyi myös kuluttajien luottamuksessa. Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin luvut olivat helmikuussa 2018 korkeammat kuin koko mittaushistorian aikana. Kuluttajat arvioivat, että niin kansantalous, oma talous, työllisyys kuin kotitalouksien säästämismahdollisuudet kehittyvät kaikki positiiviseen suuntaan.

Valoisa ja optimistinen, kuluttamiselle suopea ilmapiiri, on kaupan toimialalle erinomainen uutinen. Hidas inflaatio, työllisten määrän kasvu sekä toteutetut ansiotulon veronkevennykset ovat parantaneet ostovoimaa. Ilolla tervehdimme myös sääntelyn keventämiseen johtaneita poliittisia päätöksiä Suomessa.

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus, joka helpottaa myymälöiden perustamista ja laajentamista, astui voimaan vuoden 2017 aikana, ja päätös uudesta alkoholilaista tehtiin sekin viime vuonna.

Vuoden 2017 arvioidaan yleisesti olleen talouskasvun huippuvuosi, vaikka näkymät myös vuodelle 2018 ovat nekin edelleen positiiviset.

Kauppa kasvoi pari prosenttia

Tukku- ja vähittäiskaupan liikevaihdon kehitys ei yltänyt yhtä vahvaan kasvuun kuin koko kansantalous. Tukkukaupan liikevaihdon määrä kasvoi noin 2 %.  Vuosille 2018–2019 ennustamme samanlaista 2 %:n kasvua.

Vähittäiskauppa kasvoi sekin runsaat 2 %, ja ennustamme kehityksen jatkuvan samanlaisena tänä vuonna. Vuonna 2019 kasvu hidastunee noin 1,5 %:iin. Entistä suurempi osa yksityisestä kulutuksesta suuntautuu nyt muualle kuin vähittäiskauppaan.

Suurin erikoiskaupan ala, rautakauppa, pääsi viime vuonna vihdoin nousun tielle. Myös kodintekniikan kaupassa yllettiin hyviin myynnin kehityslukuihin. Vaatteiden ja jalkineiden erikoiskauppa sekä urheilukauppa eivät vielä päässeet kasvun imuun.

Päivittäistavarakaupassa hintakilpailu jatkui edelleen, kunnes tammikuussa 2018 hintataso kääntyi nousuun ensimmäistä kertaa kolmeen vuoteen. Alan myynnin kasvu viime vuonna oli 1 %.

Kaupan murros alkaa nyt näkyä toden teolla, kun automatisaatio ja digitalisaatio, toimintojen tehostaminen sekä tiukka kansainvälinen ja kotimainen kilpailu muuttavat rakenteita.

Liikevaihdon kasvu ei tässä murrosvaiheessa enää automaattisesti luo työpaikkoja. Viime vuonna kaupan alan työllisyys jopa putosi, eikä tälle vuodelle ennustamamme kasvu riitä säilyttämään tukku- ja vähittäiskaupan nykyistä työllisyystasoa.

Tukkukaupassa työllisyys on laskenut trendinomaisesti vuoden 2008 lopusta, jolloin tukkukaupan ennätysmäinen kasvu yhtäkkiä romahti. Tukkukaupan asiakkaat – rakentaminen, teollisuus ja vähittäiskauppa – pyrkivät kustannustehokkuuteen hankkimalla palveluita yhä useammin suoraan tehtailta ja tavarantoimittajilta kotimaisten tukkureiden ja maahantuojien ohi.

Myös vähittäiskaupan toimintaympäristö on viimeisen 10 vuoden aikana muuttunut rajusti kansainvälistyneen kilpailun sekä digitaalisen ostamisen yleistymisen seurauksena. Työllisyys vähittäiskaupassa laskee pidemmällä aikavälillä. Samanaikaisesti kuitenkin niin vähittäis- kuin tukkukauppaan syntyy uudenlaisia työtehtäviä. Pula osaavasta työvoimasta hidastaa tulevina vuosina kotimaisen kaupan kasvua.

Muovikassit maksullisiksi

Kauppa jatkoi vahvaa vastuullisuustyötä vuonna 2017. Yksi merkittävistä hankkeista oli Kaupan liiton ja ympäristöministeriön välisen Green Deal -sopimuksen täytäntöönpano. Sopimus tähtää muovikassien käytön vähentämiseen vapaaehtoisin voimin.

Saavutetut tulokset ovat olleet erinomaisia. Esimerkiksi S-ryhmä on kertonut, että Sokos-ketjussa muovikassien maksullisuus on vähentänyt niiden käyttöä peräti 60 %. Tämä tarkoittaa neljää miljoonaa muovikassia muutamassa kuukaudessa.

Green Deal on erinomainen esimerkki siitä, kuinka kaupat pystyvät tekemään tuloksellista yhteistyötä yleiseksi hyväksi ilman pakottavaa lainsäädäntöä.

Energiatehokkuuden edelläkävijä

Myös energiatehokkuutta parannetaan Suomessa vapaaehtoisesti. Kaupan ala on ollut vahvasti mukana suomalaisten yritysten energiatehokkuussopimuksessa, jonka ensimmäinen vaihe päättyi vuoden 2016 lopussa. Hoidimme leiviskämme erinomaisesti ja ylitimme energiansäästötavoitteemme selvästi. Jatkamme energiansäästötalkoita myös uudella, viime vuonna alkaneella ja vuoteen 2025 jatkuvalla sopimuskaudella.

Kauppa on energiatehokkuuden lisäksi edelläkävijä hävikin torjunnassa. Ruokahävikistä käytiin viime vuoden aikana laajaa keskustelua. Kaupan tavoitteena on, että kaatopaikalle ei kuljeta myymälöistä jätettä lainkaan. Useat ruokakaupan toimijat ovat jo erittäin lähellä tätä päämäärää.

Hävikkiä ehkäistään monin tavoin, kuten myymällä parasta ennen päiväystä lähellä olevia tuotteita alennuksella, antamalla hyvälaatuisia tuotteita hyväntekeväisyyteen ruoka-avuksi sekä lahjoittamalla pilaantumisherkkiä tuotteita biopolttoaineen raaka-aineeksi.

 

Takaisin ylös