Kaupan vuosi

ENG / SE

Veronkevennykset tukevat kasvua

Kaupan ja muiden palvelualojen elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn varmistaminen on Kaupan liiton keskeinen pitkän tähtäimen tavoite. Tätä tavoitetta edistämme muun muassa Palvelualojen tulevaisuusohjelman avulla.

Kaupan kehityksen kannalta kuluttajien ostovoimalla on ratkaisevan tärkeä merkitys. Tällä hetkellä maamme hyvä taloustilanne ja ennen kaikkea paraneva työllisyys ylläpitävät ostovoimaa. Tätä kehitystä voidaan tukea keventämällä ansiotuloverotusta edelleen. Työn verotuksen keventämistä ei kuitenkaan saisi kompensoida välillistä verotusta kiristämällä. Tavoitteena tulisi olla kokonaisveroasteen laskeminen ja veropohjan laajentaminen.

Kaikkien kuluttajapalveluiden ostamista rasittaa ns. kaksinkertainen verokiila. Suomessa niin tulo- kuin välillinen verotus ovat Euroopan huippua. Työnantajat maksavat korkeiden palkkojen lisäksi monenlaisia työn sivukuluja. Tästä johtuen työnantajien maksama työn kokonaishinta on korkea, mutta kuluttajien ostovoima hyvistä palkoista huolimatta pieni.

Maamme hallituksen tulisikin nyt pikaisesti laatia suunnitelmallinen ohjelma palvelutyötä rasittavan verokiilan kaventamiseksi.

Arvonlisäveron uudistuksella kannustettaisiin kasvamaan

Myös arvonlisäverotus kaipaa mielestämme uudistamista. Arvonlisäverotettavan liikevaihdon alarajaa tulisi nostaa nykyisestä
10 000 eurosta 35 000 euroon. Tämä olisi merkittäviä kädenojennus pienille kaupan alan yrityksille ja rohkaisisi niitä kasvamaan.

Tällä hetkellä arvonlisäverotus kohtelee epätasa-arvoisesti kotimaista kauppaa verrattuna ulkomaisiin verkkokauppoihin. Jos arvonlisäverotuksen liikevaihtoraja nostettaisiin 35 000 euroon, se olisi sama kuin ulkomaisten verkkokauppojen arvonlisäverottoman myynnin raja. Lisäksi mielestämme EU:n arvonlisäveroalueen ulkopuolelta myytyjen tuotteiden maahantuonnista tulisi jatkossa aina periä arvonlisävero.

Kaupan sähköveroa tulisi alentaa

Suomessa kaikkia toimialoja ei kohdella verotuksellisesti tasa-arvoisesti. Tilanne, jossa kaupan sähkövero on huomattavasti korkeampi kuin teollisuuden, on epäoikeudenmukainen. Kaikissa veroratkaisuissa eri toimialojen tulisi olla samalla viivalla.

Verkkokaupassa mukana olevia ulkomaisia kilpailijoita ei rasita suomalainen sähkövero, mikä osaltaan antaa niille kilpailuetua suomalaisiin kauppoihin nähden.

 

Takaisin ylös