Kaupan vuosi

ENG / SE

Yhteistyöllä parempaa kaupan alan tutkimusta

Kaupan ja yliopistojen yhteistyö sai aimo annoksen uutta virtaa vuonna 2017, kun Kaupan liitto tiivisti yhteistyötä Vähittäiskaupan tutkimussäätiön kanssa. Lisäksi liitto lähti tukijaksi ja perustajajäseneksi uudelle Tampereen korkeakoulusäätiölle.

Vähittäiskaupan tutkimussäätiön tarkoituksena on tukea Suomessa tehtävää kaupan alan tutkimusta sekä edistää tutkijoiden ja kaupan yritysten yhteistyötä. Kaupan liitto on Vähittäiskaupan tutkimussäätiön perustajajäsen. Perinteikäs säätiö otti uutta vaihdetta silmään muun muassa toimintaa uudistamalla.

Nyt säätiö esimerkiksi kerää vuosittain kuluttajiin tai johonkin muuhun ajankohtaiseen teemaan liittyvän aineiston, jonka se luovuttaa korkeakouluille ja tutkimuksesta ja opetuksesta vastaaville professoreille tai tiimien vetäjille. Nämä puolestaan sitoutuvat ohjaamaan graduja ja väitöskirjoja, joissa kyseistä dataa käytetään. Dataa voi lisäksi hyödyntää opetuksessa ja muussa tutkimuksessa. Ensimmäinen, vuoden 2018 keväällä koottava aineisto pureutuu nuorten ostokäyttäytymiseen ja kuluttamiseen.

– Jotta suomalainen kauppa pystyisi ennakoimaan tulevaa kuluttajaa ja tulevia kulutustapoja, on tärkeää tutkia 18–24-vuotiaita; heidän arvojaan, ajankäyttöään ja tapoja, joilla uusia välineitä ja palveluita omaksutaan, Vähittäiskaupan tutkimussäätiön puheenjohtaja ja Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja sanoo.

Kuluttajaymmärrys on toki tärkeää kaikille kaupoille, mutta erityisen tärkeää se on pienille kaupoille ja palveluita tarjoaville yrityksille, jotta ne pystyisivät palvelemaan entistä paremmin kansainvälistä digikuluttajaa. Tulevaisuuteen katsova kuluttajaymmärrys on olennaista myös kaupan tutkimukselle, koulutukselle ja tuleville kaupan ammattilaisille.

Kaupan liitto mukana perustamassa Tampereen korkeakoulusäätiötä

Uutta mallia suomalaiseen korkeakoulutukseen rakentava Tampere3-prosessi astui reippaan askeleen eteenpäin, kun Tampereen korkeakoulusäätiö perustettiin. Suomen suurimmalle toimialalle, kaupalle, on tärkeää olla mukana rakentamassa alan toimintaedellytyksiä parantavaa suomalaista korkeakoulutusta. Kaupan liitto on nyt yksi säätiön perustajajäsenistä. Lisäksi perustajien joukossa on parikymmentä yhteisöä ja säätiötä, muun muassa Suomen valtio ja Tampereen kaupunki.

Tampereen korkeakoulusäätiöön on tarkoitus yhdistää Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto. Yhdessä ne muodostavat uuden yliopiston, joka omistaa pääosin myös Tampereen ammattikorkeakoulun TAMKin.

Uudenlaisella korkeakoulukokonaisuudella tavoitellaan entistä joustavampia opintopolkuja opiskelijoille sekä edelläkävijyyttä työelämälähtöisen oppimisen ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kehittämisessä yhteistyössä kaupungin kanssa. Uuden yliopiston on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2019 alussa.

Tutkimuksia ja selvityksiä yritysjäsenten hyödyksi

Kaupan liitto tuottaa vuosittain erilaisia tutkimuksia ja selvityksiä yritysjäsentensä hyödynnettäväksi ja edunvalvonnan tueksi. Ajankohtainen ja ajantasainen tieto auttavat yrityksiä ja päättäjiä hahmottamaan, mihin kilpailu ja kauppa ovat menossa.

Vuonna 2018 toteutamme muun muassa seuraavat selvitykset:

  • Kaupan näkymät (kaupan alan suhdanne-ennuste, kahdesti vuodessa)
  • Digitaalinen kauppa 2017 – kuluttajien verkko-ostot koti- ja ulkomailta
  • Käytetyimmät verkkokaupat
  • Suomalaiset kuluttajat Virossa
  • Toimialaselvitys muotikaupasta
  • Kodin toimialaselvitys: rautakauppa ja sisustus
  • Palvelualojen asiakastyytyväisyysindeksi (yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa)

Lisäksi määräajoin ilmestyvä Kulutusindikaattorit, jossa kuluttajat arvioivat ostoaikeitaan joissakin kestokulutushyödykkeissä.

 

Takaisin ylös