Kaupan vuosi

ENG / SE

Paras vaikutuskanava kaupan alan yrityksille

Kaupan liitto haluaa luoda kaupalle parhaat toimintaedellytykset. Toimimme tuntosarvina ympäröivään yhteiskuntaan, tavoitteenamme vaikuttaa ennakoivasti ja tuloksellisesti alaa koskeviin päätöksiin. Muodostamme näkemyksen kaupan ja palveluiden nykytilasta ja tulevaisuudesta.

Palveluita haluamme kehittää kaupan yrityksiä kuunnellen ja yhteistyössä heidän kanssaan. Toimintaamme ohjaavat vuoden 2016 aikana päivitetyt arvot: Rohkeasti ja ketterästi. Asiantuntevasti ja luotettavasti. Rohkeutta ja ketteryyttä tarvitaan asioiden eteenpäin viemiseen yhä nopeammin muuttuvassa toimintaympäristössä. Asiantuntevuus ja luotettavuus ovat kivijalkojamme, joista emme tingi.

Kaupan liiton palvelukokonaisuus rakentuu viidestä pääpilarista, joita ovat työmarkkinapalvelut, elinkeinopoliittinen edunvalvonta, tutkimus ja talouspolitiikka, viestintä sekä tapahtumat ja koulutukset.

Hyvät kauppatavat, itsesääntely, geobloggaus, kuluttaja-asiat, digitaalisuuden edistäminen, ympäristöasiat… Kaupan liitto vahvistaa edelleen EU-asioiden seurantaa, sillä tuleehan suurin osa kaupan alaan vaikuttavista lakialoitteista nykyisin EU:sta. Tärkeitä yhteistyön ja vaikuttamisen kanavia ovat EuroCommerce ja Ecommerce Europe.

Suosittu työmarkkinaneuvonta

Työehtosopimuksen osapuolena Kaupan liitolla on paras asiantuntemus alan TES-sopimuksista. Sadat liiton yritysjäsenet saavatkin viikoittain työmarkkina-asiantuntijoiltamme vastauksia arjen tulkinta- ja ongelmatilanteisiin.

Neuvontapalvelu auttaa muun muassa työsopimusten tekemiseen ja päättämiseen sekä palkanlaskentaan liittyvissä kysymyksissä. Asiat etukäteen selvittämällä työnantaja voi välttyä suuriltakin taloudellisilta riskeiltä. Asiantuntijamme myös neuvottelevat jäsenyritysten puolesta työsuhde-erimielisyyksiä ja ratkovat riita-asioita työtuomioistuimessa.

Tiedotamme jäseniämme TES- ja lakimuutoksista ja koulutamme työelämäteemoissa, myös yrityskohtaisesti.

Parempaa sääntelyä rakentamassa

Elinkeinoelämän suurimman toimialan kaupan elinkeinopoliittinen kenttä on laaja. Tämän kentän seurannassa ja kehittämisessä toimivat jäsenten äänenä Kaupan liiton elinkeinopoliittiset asiantuntijat.

Asiantuntijamme välittävät päättäjille tietoa kaupan alan tilanteesta, tarpeista ja merkityksestä yhteiskunnassa. He antavat panoksensa lainsäädännölliseen kehitystyöhön, osallistuvat eduskunnan kuulemisiin, antava lausuntoja esityksistä sekä pitävät yhteyttä muun muassa valmisteleviin virkamiehiin.

Kaupan liitossa tärkeinä sisäisen vaikuttamisen foorumeina toimivat valiokunnat, joiden työhön osallistuu laaja joukko jäsenyrityksiä. Liiton 11 valiokuntaa ovat kauppapoliittinen valiokunta, koulutusvaliokunta, lakivaliokunta, maksuvälinevaliokunta, turvallisuusvaliokunta, työelämävaliokunta, vero- ja talouspoliittinen valiokunta, viestintävaliokunta, yhdyskuntasuunnitteluvaliokunta sekä ympäristövaliokunta. Lisäksi kokoontuu erilaisia työryhmiä ajankohtaisten kysymysten äärelle.

Tutkimustietoa toimialasta ja sen näkymistä

Kaupan liiton tutkimustoiminnan tehtävänä on kerätä tietoa alan edunvalvonnan tarpeisiin ja tuottaa tutkimus- ja tilastotietoa kaupan yrityksille. Analysoituun tietoon pohjaavat talous- ja veropoliittiset linjaukset ovat tärkeitä rakennusaineita esimerkiksi hallitusohjelmatavoitteiden muodostamisessa.

Näkyvimpiä tutkimustuotteitamme on kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä, kaupan talousnäkymiä selvittävä Kaupan näkymät -katsaus. Jäsenyritysten kannattaa hyödyntää myös muut liiton jäsensivuilla julkaistut, monipuoliset kaupan alan tilastot, tutkimukset ja selvitykset.

Vuoden 2017 tutkimusaiheita ovat esimerkiksi digitaalisen kaupan tila, kaupan toimialan taloudelliset vaikutukset ja alan maine. Tutkimusyhteistyötä liitto tekee muun muassa Tampereen yliopiston ja Aalto-yliopiston kanssa sekä Vähittäiskaupan Tutkimusssäätiön kautta. (Ks. myös Case yliopistoyhteistyö.)

Panostusta viestintään ja vastuullisuuteen

Onnistunut viestintä kulkee käsi kädessä onnistuneen edunvalvonnan kanssa. Kaupan liitto viestiikin monimuotoisesti ja monikanavaisesti – välillä kasvokkain, välillä laajasti kampanjoiden, usein yhteistyössä tärkeiden sidosryhmien kanssa.

Olemme sitoutuneet noudattamaan hyvää edunvalvontatapaa. Kuulumme EU:n edunvalvojien rekisteriin, jonka keskeinen tarkoitus on lisätä edunvalvonnan läpinäkyvyyttä EU:ssa.

Kauppa.fi-verkkosivustolle kokoamme tärkeää tietoa kaupasta. Yritysjäsenille tarjoamme syventävää, arkea helpottavaa ja kehittämistä inspiroivaa toimialatietoa jäsensivuston kautta. Uutis- ja jäsenkirjeet, tiedotteet ja some-kanavat pitävät kaupasta ja palveluista kiinnostuneet ajan tasalla alan viimeisimmistä kuulumisista.

Tavoitteenamme on, että kaupan alan yhteiskunnallinen merkitys ja sen tarjoamat mahdollisuudet tunnetaan. Järjestämmekin media- ja sidosryhmätapaamisia sekä osallistumme yhteiskuntavaikuttamiseen. Panostamme myös esimerkiksi nuorille suunnattuun vetovoimatyöhön faktatietoa ja case-esimerkkejä välittäen.

Kauppa tekee paljon vastuullisuustyötä, mutta usein tuntuu, että aihetta ja tekoja ei tunneta riittävästi. Viestintä satsaakin myös yhä voimakkaammin kaupan vastuullisuuteen liittyviin kysymyksiin ja niistä kertomiseen. (Ks. myös: Vastuullisesti.)

Tapahtumia ja verkostoitumista

TES- ja lakimuutokset, erilaiset työelämän teemat, esimiestyö, digitaalinen kauppa, kemikaaliasiat, kaupan vastuullisuus… Liitto järjestää koulutusta ja tapahtumia teemoilla, jotka valitaan jäsenten toiveita ja tarpeita kuunnellen. Haluamme toimia ykkösfoorumina alan yrityksille, myös verkostoitumisen näkökulmasta.

Työsuhdekoulutuksissa erityinen vahvuutemme on kouluttajien ainutlaatuinen osaaminen: kouluttavat asiantuntijamme neuvottelevat työehtosopimukset ja näin ollen tuntevat niiden sisällön. Webinaari-koulutukset mahdollistavat osallistumisen eri puolilta Suomea.

Vuoden 2017 päätapahtumamme on 5. syyskuuta järjestettävä Kaupan trendit -seminaari, joka uudistaa Kauppa-tapahtumien pitkää perinnettä ja kerää paikalle alan tärkeimmät päättäjät sekä sidosryhmien edustajat.

Erilaiset tapahtumat ja koulutukset tarjoavat myös kaupallisia yhteistyömahdollisuuksia kumppaneille, jotka haluavat toimia lähellä kauppaa. (Lue lisää koulutus- ja tapahtumatarjonnastamme.)

Takaisin ylös