Kaupan vuosi

ENG / SE

Kauppa takaisin kasvun polulle

Kaupalle vuosi 2016 oli toiveikas. Ensimmäisen kerran sitten vuoden 2012 yllettiin kasvuun. Kansantalouden kehitystä on tukenut hidas inflaatio ja työllisten määrän lisääntyminen. Kohentunut työllisyys ja hallituksen toteuttama ansiotulojen veronkevennys paransivat ostovoimaa. Ennustamme, että lievä nousu jatkuu myös lähivuosina.

Erityisen vahvasti vuonna 2016 kävi autokauppa, jossa myynti kasvoi lähes 9 prosenttia. Tukkukaupan liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla, mutta myynnin määrä ylsi prosentin kasvuun. Vähittäiskauppa puolestaan ylsi vajaan prosentin kasvuun, ja sen suurin toimiala, päivittäistavarakauppa kasvoi 0,3 prosenttia.

Kaupan liiton jäsenyrityksissä myyjien määrä lisääntyi yli 4 prosenttia, sekin ensimmäisen kerran sitten vuoden 2012. Kauppa on edelleen suomalaisen elinkeinoelämän suurin työllistäjä tarjoten lähes 300 000 työpaikkaa.

Merkittäviä saavutuksia edunvalvonnassa

Vuosi 2016 oli merkittävä Kaupan liiton edunvalvonnalle. Edunvalvontamme strategisiksi tavoitteiksi olemme määritelleet ostovoimaa tukevan veropolitiikan, normien purkamisen ja paremman sääntelyn edistämisen sekä työmarkkinoiden uudistamisen. Visionamme on luoda kaupalle parhaat mahdolliset toimintaedellytykset vahvan ja ennakoivan edunvalvonnan avulla.

Syvensimme yhteistyötä Päivittäistavarakauppayhdistyksen ja erikoiskaupan liittojen kanssa. Yhteistyö on parantanut edunvalvonnan määrää ja laatua tuntuvasti.

Edunvalvontamme tärkein saavutus vuonna 2016 oli kaupan aukioloaikojen vapautuminen. Näin toteutui jo vuosia ajamamme tavoite. Kuluttajat ovat ottaneet uudistuksen erittäin positiivisesti vastaan. Vapaat aukioloajat ovat vaikuttaneet selvästi sekä työntekijöiden että työtuntien määrän lisääntymiseen.

Myös maankäyttö- ja rakennuslain uudistus eteni viime vuonna toivomallamme tavalla. Uusien myymälöiden perustaminen sekä nykyisten laajentaminen helpottuu jo kuluvana vuonna 2017 vapautuvan kaavoituksen tuloksena.

Työmarkkinat uudistuvat

Työmarkkinoilla on nyt tapahtumassa merkittävää uudistumista. Kaupan liitto on tyytyväinen siihen, että se sai viime vuonna yhteistyössä Palvelualojen ammattiliiton kanssa aikaiseksi ratkaisun, joka on Suomen kilpailukykysopimuksen mukainen. Vuosittaisen työajan pidentämisestä sovittiin alalle sopivalla tavalla ja mahdollisuuksia paikalliseen sopimiseen lisättiin.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK teki päätöksen, jonka mukaan se ei enää neuvottele työehtosopimuksista. Kaupan liitto neuvottelee jatkossa omat sopimuksensa, kuten muutkin toimialaliitot. Muutos edellyttää liittojen väliseltä yhteistyöltä entistä enemmän, ja samalla liittojen pitää toimia yhä vahvemmin oman toimialansa puolesta. Muutoksen tulee parantaa erityisesti alakohtaista kilpailukykyä.

Palvelualoille tulevaisuusohjelma

Maassamme on laadittu teollisuudelle vuosikymmenten aikana monia kilpailukykyä tukevia ohjelmia, joiden sisältö on näkynyt harjoitetussa talouspolitiikassa. Palvelualoilla ei ole vastaavia ohjelmia ollut.

Lokakuussa 2016 järjestetyssä Kauppa 2017 -tapahtumassa Kaupan liiton hallituksen puheenjohtaja Taavi Heikkilä julkisti Palvelualojen tulevaisuusohjelman. Sen tavoitteena on luoda maahamme uutta kasvua, vahvistaa kansantaloutta, edistää kotimarkkinoiden elinvoimaisuutta sekä ylläpitää hyvinvointia palvelualoja kehittämällä. Kaupan liitto kutsuu laajasti sidosryhmiä rakentamaan yhteistyössä tulevaisuusohjelman sisältöä. Päämääränä on, että nämä tavoitteet näkyvät jo seuraavassa hallitusohjelmassa vuonna 2019.

Vastuullisia tekoja

Tärkeä kaupan vastuullisen toimintatavan mukainen päätös vuonna 2016 oli Kaupan liiton ja ympäristöministeriön Green Deal -sopimus muovikassien käytön vähentämisestä vapaaehtoisin toimin.

Myös energiatehokkuutta parannetaan Suomessa vapaaehtoisesti. Kaupan ala on vahvasti mukana uudella vuonna 2017 käynnistyneellä ja vuoteen 2025 jatkuvalla energiatehokkuussopimusten kaudella.

Kaupan liitto haluaa edistää suomalaisen verkkokaupan kansainvälistymistä. Se on mukana Finpron viime vuonna käynnistämässä eComGrowth-hankkeessa, johon mukaan lähti lähes 80 yritystä.

Takaisin ylös