Kaupan vuosi

ENG / SE

Vaikuttavaa edunvalvontaa

Kaupan liiton visiona on luoda kaupalle parhaat mahdolliset toimintaedellytykset vahvan ja ennakoivan edunvalvonnan avulla. Tavoitteenamme on tarjota jatkuvasti ajankohtaisia ja asiantuntevia palveluja nykyisille ja uusille jäsenille.

Olemme merkittävä vaikuttaja päätöksenteossa ja talouspolitiikassa Suomessa ja Brysselissä. Vaikutamme ennakoivasti alaa koskeviin päätöksiin lisäämällä päättäjien ja sidosryhmien tietoisuutta kaupan merkityksestä kansantaloudessa; työllistäjänä, investoijana ja veronmaksajana. Kaupan yrityksille haluamme olla paras yhteiskunnallinen vaikutuskanava.

Vuonna 2017 Kaupan liiton edunvalvonnan kärkenä on kolme kaupan elinvoimaisuuden kannalta tärkeää asiakokonaisuutta: ostovoimaa tukeva veropolitiikka, normien purkaminen ja paremman sääntelyn aikaansaaminen sekä työmarkkinoiden uudistaminen.

Uusi merkittävä avauksemme on Palvelualojen tulevaisuusohjelma, joka rakentaa tiekartan Suomen elinkeinorakenteen monipuolistamiseksi ja ekosysteemin rakentamiseksi kaupan ympärille seuraavaa hallitusohjelmaa varten. Tulevaisuusohjelma luodaan ja toteutetaan toimialarajat ylittävällä yhteistyöllä.

Takaisin ylös