Kaupan vuosi

ENG / SE

Tiekartta palveluiden tulevaisuuteen syntyy

Lähtölaukaus kaupan ja palveluiden tulevaisuusohjelmalle ammuttiin Kauppa 2017 -tapahtumassa syksyllä 2016. Kutsun tulla rakentamaan tiekarttaa elinkeinorakenteeltaan monipuolisempaan ja kilpailukykyisempään Suomeen esitti Kaupan liiton hallituksen puheenjohtaja Taavi Heikkilä.

Hän toivoi, että ohjelma rakennettaisiin yhdessä mahdollisimman monien sidosryhmien kanssa. Mitä useampi taho ymmärtää, että palveluiden rooli on ratkaiseva Suomen kansantalouden kehityksen kannalta, sen parempi.

Arvokasta on myös tiedon lisääminen palvelualojen roolista ja merkityksestä yhteiskunnassa yleensä. Tästä syystä tulevaisuusohjelman kohteina ovat poliitikkojen, päättäjien, vaikuttajien ja alan ammattilaisten lisäksi media ja suuri yleisö.

Vaikuttamista faktoihin perustuen

Tulevaisuusohjelman koostaminen on aloitettu keväällä 2017. Valmis ohjelma muodostaa tiekartan elinkeinorakenteen monipuolistamiseksi ja ekosysteemin rakentamiseksi kaupan ympärille seuraavaa hallitusohjelmaa varten.

Tärkeitä teemoja ovat muun muassa yksityiset palvelut kasvun ja työllisyyden rakentajina, kaupan merkitys taloudessa, verojen maksajana ja investoijana, palvelujen digitalisaation merkitys, verotuksen rooli, kaupan ja palveluiden tuottavuus sekä niiden tulevaisuuden näkymät laaja-alaisesti.

Ohjelman tueksi kootaan tutkimusten avulla faktoja ja perusteluita yhteistyössä muun muassa Aalto-yliopiston ja Tampereen yliopiston sekä muiden kumppanien kanssa. Tutkimusaiheita ovat esimerkiksi kaupan kansantaloudellinen merkitys, verotuksen vaikutus ostovoimaan ja palveluiden hintaan, kaupan maine sekä eri toimialojen tehokkuus. Tutkimusaiheet tarkentuvat ohjelman edetessä ja liiton yritysjäsenille suunnatun kyselyn tulosten perusteella.

Valmis ohjelma on kirjallinen yhteenveto politiikkasuosituksineen. Tulevaisuusohjelman toinen vaihe käynnistyy vuoden 2018 alussa, kun ohjelmaa viestitään eteenpäin ja keskustelua edelleen syvennetään.

Pyöreän pöydän keskusteluja

Kaupan liitto järjestää vuoden 2017 aikana erilaisia keskustelutilaisuuksia, jotka nekin rakentavat ohjelman sisältöä. Keskusteluihin kutsutaan jäsenyritysten edustajien lisäksi poliitikkoja, tutkijoita sekä median ja hallinnon edustajia.

Tarkoituksena on järjestää koko palvelusektoria koskeva seminaari, jossa ovat edustettuina kaikki palvelualojen työnantaja- ja ammattiliitot. Pyöreän pöydän keskusteluja järjestetään myös Brysselissä. Yksi tärkeä keskustelukumppani on eduskunnan tulevaisuusvaliokunta.

Tavoitteena innovoiva verkosto

Palvelualojen arvostuksessa ja niiden merkityksen tunnustamisessa on vielä työtä. On tärkeää nostaa palvelujen arvostuksen taso viennin rinnalle. Heräämistä on kuitenkin nyt tapahtumassa laajemminkin Euroopassa.

Yksi keskeinen syy tähän ovat teollisuuden ympärille jatkuvasti kehittyvät uudet palvelut, joiden syntymistä digitalisaatio vauhdittaa. Tämä on lisännyt palveluiden merkityksen ymmärrystä myös perinteisessä valmistavassa teollisuudessa. Myös yhä useampi poliittinen päättäjä ymmärtää tänä päivänä, kuinka suurta hyötyä monipuolisesta elinkeinorakenteesta on kansantaloudelle.

Kaupan liiton visiona on, että kaupan ja palveluiden ympärillä toimisi laaja verkosto yrityksiä, jotka kehittävät uusia palveluita ja innovaatioita. Palvelualojen tulevaisuusohjelman tärkeimpänä tavoitteena onkin edistää tällaisen verkoston syntymistä ja luoda edellytyksiä sen kasvulle.

Takaisin ylös