Kaupan vuosi

ENG / SE

Määrätietoinen suunta vastuukartalla

Kaupan yritykset ovat saaneet positiivista huomiota satsauksistaan yritysvastuukysymyksiin, kun suomalaisia toimijoita on esimerkiksi palkittu hyvistä yritysvastuun käytännöistä. Yleisenä suuntana on ollut avoimuuden lisääminen ja keskustelun vahvistaminen kuluttajien ja eri sidosryhmien kanssa.

Vaikka vastuullisuudesta kertovia uutisia saa lukea yhä useammin, moniulotteista ja laaja-alaista vastuullisuuden eteen tehtyä työtä voi olla edelleen vaikea hahmottaa. Joskus myös yksittäinen yritys saattaa arkailla tavoitteidensa ja työnsä viestinnässä ja toimia mieluiten taka-alalla.

Viherpesu on yksiselitteisen huono asia, mutta myöskään viherpiilottelu ei ole hyvästä. Kaupan liitto kannustaakin jäsenyrityksiään kertomaan vastuutyöstään avoimesti. Haluamme tehdä kaupan vastuullisuustyön entistäkin näkyvämmäksi yhdessä jäsenten kanssa. Kyseessä on matka, jossa suuntaa määrittää jatkuva kehittäminen, ja jolla on mahdollisuus jakaa kokemuksia ja oppia yhdessä.

Mukana Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksessa

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen eli kansalliseen Sitoumus 2050 -hankkeeseen Kaupan liitto liittyi vuonna 2015. Kyseessä on kansallinen yhteistyömalli, jolla Suomi vastaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Olemme mukana yhteiskuntasitoumuksessa neljällä sitoumuksella.

Yhden sitoumuksen tavoitteena on aktivoida kaupan alan yrityksiä tekemään omia sitoumuksia ja kertomaan sitä kautta omasta vastuullisuustyöstä ja sen tavoitteista.

Toisessa rakennamme vuosille 2015–2019 nuoriso-ohjelman. Ohjelma sisältää toimia nuorten työllistymisen edistämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi sekä hyvän johtamisen kehittämiseksi kaupan alalla. Kokonaisuus on jatkoa Kaupan liitossa jo pitkään tehdylle työlle nuorten työllistymisen hyväksi. Osana nuoriso-ohjelmaa julkaisimme keväällä 2016 Kannattavakauppa.fi-verkkosivuston, jonka tavoitteena on lisätä nuorten kiinnostusta kaupan alaan ja toisaalta kannustaa kaupan yrityksiä palkkaamaan lisää nuoria.

Kolmas sitoumus on tehty osana Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n toimenpidesitoumusta. Sen tavoitteena on lisätä Eteläranta 10:ssä sijaitsevan kiinteistön energiatehokkuutta, vähentää hiilidioksidipäästöjä sekä parantaa toimistotyöskentelyn ympäristövaikutuksia ja henkilöstön hyvinvointia.

Tuoreimman sitoumuksen Kaupan liitto on tehnyt lokakuussa 2016 yhdessä ympäristöministeriön kanssa. Sillä toimenpannaan liiton ja ympäristöministeriön yhteinen muovikassisopimus.

Muovikassisopimus ja tietoa kassivalintojen tueksi

Syksyllä 2016 Kaupan liitto solmi ympäristöministeriön kanssa Green deal -sopimuksen, jonka tarkoituksena on vähentää muovikassien kulutusta. Kyseessä on ympäristöministeriön ensimmäinen sopimus, jossa EU-direktiiviä pannaan täytäntöön vapaaehtoisuuteen perustuvalla toimintamallilla.

Kaupan alan yritykset liittyvät Kaupan liiton ja ympäristöministeriön yhteiseen Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen omalla muovikassien käyttöä vähentävällä toimenpidesitoumuksella. Yritysten sitoumukset muovikassien vähentämiseksi huomioidaan sekä Green deal -sopimukseen että Suomen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen.

Kauppa on halunnut tuoda tutkittua tietoa kuluttajien kassivalintojen tueksi. Jo keväällä 2015 Kaupan liitto julkisti Kassi-info-verkkosivuston yhdessä Päivittäistavarakauppa ry:n kanssa. Infosivustolle on kerätty tietoa eri ostoskassivaihtoehdoista ja niiden ympäristövaikutuksista.

Askel askeleelta

Olemme Kaupan liitossa halunneet edetä vastuullisuusteemassa määrätietoisesti, askel askeleelta. Vuonna 2013 perustimme Kaupan vastuukartan, joka on yritysvastuun oppimisympäristö Kaupan liiton jäsenyrityksille. Vuonna 2014 liityimme yritysvastuun asiantuntijaverkosto FIBSiin, omaa ja jäsentemme vastuullisuustyötä kehittääksemme, ja 2016 FIBSin monimuotoisuusverkostoon allekirjoittaen oman monimuotoisuussitoumuksen.

Elokuussa 2015 kaupan yritykset, kansalaisjärjestöt ja viranomaiset julkaisivat yhteisen näkemyksen siitä, miten YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia ohjaavien periaatteita toteutetaan päivittäistavarakaupan hankintaketjuissa.

Myös työllä energiasäästötoimien parissa on pitkät ja tulokselliset perinteet. Kaupan ala on mukana vuosille 2017–2025 ulottuvalle uudella energiatehokkuussopimuskaudella. Sopimusyhteistyön tavoitteena on tehostaa energiankäyttöä laajasti elinkeinoelämän, kunta-alan, kiinteistöalan, öljyalan, liikenteen ja maatalouden piirissä.

Haluamme tehdä yritysvastuun teot ja tavoitteet entistä näkyvämmiksi, yhdessä jäsenyritystemme kanssa. Vuonna 2017 jatkamme suosittuja Kaupan vastuuklinikoita ajankohtaisin yritysvastuun teemoin, kerromme case-tarinoita ja kannustamme yrityksiä tekemään omia Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksia.

 

Takaisin ylös