Kaupan vuosi

ENG / SE

Kauppa kääntyi pieneen kasvuun

Kauppa ylsi vuonna 2016 kasvuun ensimmäisen kerran sitten vuoden 2012. Lievän nousun ennustetaan jatkuvan myös lähivuosina, jos sitä ei veropolitiikalla tyrehdytetä. Koko kaupan liikevaihto vuonna 2016 kasvoi 1,4 prosenttia edellisvuodesta. Myynnin määrä, josta on poistettu hintavaihteluiden vaikutus, kasvoi 2,3 prosenttia.

Kehitystä on tukenut hidas inflaatio ja työllisten määrän kasvu. Parantunut työllisyys ja hallituksen toteuttama ansiotuloverotuksen kevennys paransivat ostovoimaa. Ennusteemme mukaan kasvu jatkuu vuonna 2017, joskin hieman viime vuotta hitaampana.

Kuluvana vuonna ostovoimakehitystä hidastaa nimellispalkkojen nousua nopeammaksi kiihtynyt inflaatio. Ensi vuonna vähittäiskaupan kasvu lepääkin lähes kokonaan työllisyyden varassa, sillä kotitalouksien ostovoima ei nouse ilman veronkevennyksiä.

Autokauppakin pääsi lopulta vauhtiin

Vuonna 2016 erityisen vahvasti kävi autokauppa, jossa myynti kasvoi lähes 9 prosenttia. Tukkukaupan liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla, mutta myynnin määrä ylsi prosentin kasvuun. Vuonna 2017 tukkukaupan ennustetaan kasvavan jopa 3 prosenttia. Kasvua on vauhdittanut ennen muuta rakentamisen vilkastuminen, mutta myös yrittäjien määrä tukkukaupassa on lisääntynyt.

Tavaratalokaupan myynti kasvoi 1,8 prosenttia edellisvuodesta ja päivittäistavarakaupan myynti puolestaan 0,3 prosenttia. Kokonaisuutena vähittäiskauppa ylsi vajaan prosentin kasvuun.

Valoisimmista ajoista kertovat myös kaupan konkurssitilastot. Tilastokeskuksen mukaan kaupan konkurssien määrä on laskenut selvästi, viime vuonna 7 prosenttia edellisvuodesta. Erityisesti vähentyivät tukkukaupan konkurssit. Niitä pantiin vireille lähes neljännes vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Vähittäiskaupan palkkasumma kasvoi

Vähittäiskaupassa työntekijöille maksetut bruttopalkat kasvoivat viime vuonna 0,7 prosenttia. Päivittäistavarakaupassa kasvu oli peräti 1,4 prosenttia. Tähän vaikuttivat laajasti käyttöön otetut vapautuneet aukioloajat.

Aukioloaikojen positiivinen vaikutus näkyy myös myyjien määrän kasvuna. Kaupan liiton jäsenyrityksissä myyjien määrä lisääntyi vuonna 2016 yli 4 prosenttia, kun se vielä vuonna 2015 kutistui 3,6 prosenttia. Edellisen kerran myyjien määrä kasvoi vuonna 2012. Myös myyjien vaihtuvuus väheni eli entistä harvempi heistä vaihtoi alaa tai työpaikkaa.

Kaupan hyvä kehitys näyttää jatkuneen myös alkuvuonna 2017.

Takaisin ylös