Kaupan vuosi

ENG / SE

Kaupan ja yliopistojen välinen yhteistyö yleistyy ja syvenee

Yhteistyö Kaupan liiton ja Tampereen yliopiston välillä käynnistyi vuonna 2015.

– Toivomme, että voimme antaa hyviä ja mielenkiintoisia tutkimusaiheita akateemiselle maailmalle ja näin olla omalta osaltamme edesauttamassa entistä parempaa ja kansainvälisempää kaupan ja palveluiden tutkimusta ja opetusta Suomessa, liiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala toteaa.

– Tampereen yliopiston roolina puolestaan on tuoda akateemista osaamista tutkimussisältöjen tarkempaan suunnitteluun ja tulosten tulkintaan, kaupan ja palveluiden professori Hannu Saarijärvi kertoo.

Tutkimusyhteistyö tuo kaupan alan keskeisten ja ajankohtaisten ilmiöiden tarkasteluun laajemman yhteiskunnallisen näkökulman kuin kaupan oma, perinteinen lähestymistapa, jossa asioita tarkastellaan lähinnä kilpailutekijöiden ja -keinojen kautta.

– Puolueettomassa ja riippumattomassa tutkimuksessa on myös varauduttava siihen, että tulokset voivat joskus olla kaupan kannalta kriittisiä, Saarijärvi muistuttaa.

Valmiina jo kolme isoa tutkimusta

Yhteistyön käytännön hedelmiä ovat jo nyt kolme tutkimusta, joissa kaikissa lähtökohtana on vahvasti kuluttajanäkökulma.

Vertaisverkkokauppatutkimus osoitti tämän uuden kaupanteon muodon olevan huomattavasti yleisempää kuin on luultu. Tutkimusperiodin, puolentoista vuoden aikana, noin kaksi miljoonaa suomalaista osti tai myi tavaroita tai palveluita verkossa toisille kuluttajille.

–  Vertaisverkkokaupassa liikkuvat myös isot rahat. Kyseisellä ajanjaksolla sen arvo oli noin 1,5 miljardia euroa. Kulutus näyttäisi nyt ohjautuvan entistä enemmän sekä ulkomaisiin verkkokauppoihin että vertaisverkkoon eli verottajan ja sääntelyn ulkopuolelle, toteaa Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja tutkimuksen tuloksista.

Kuluttajien ostoprosesseja selvittävässä tutkimuksessa kävi ilmi, että suomalaiskuluttajat luottavat edelleen kivijalkamyymälöihin niin ostopaikkoina kuin ostosta edeltävän tiedon hankkimiskanavana. Myyjien asiantuntemusta arvostetaan, vaikka hinta onkin usein ratkaiseva ostopäätöksessä.

Verkon merkitystä tiedonhaussa ei kuitenkaan voi vähätellä. Välineenä erityisesti älypuhelimien rooli kasvaa nopeasti, tutkimuksessa todettiin.

Vuoden 2016 lopulla valmistuneessa maksutapojen kehittymistä selvittävässä tutkimuksessa havaittiin, että kuluttajat haluavat maksamiselta ennen kaikkea helppoutta. Etenkin nuoret kuluttajat ovat avoimia uusille maksutavoille. Kivijalkakaupoista puolestaan yli 90 prosenttia on tyytyväisiä nykyisiin maksutapoihin, mutta tiedostaa tarpeen pysyä mukana kehityksessä.

– Kuluttajille helppokäyttöisiä maksutapoja kehitetään jatkuvasti. Jos pienet kaupat eivät pysty seuraamaan kehitystä, ne uhkaavat jäädä niin isojen ketjujen kuin ulkomaisen verkkokaupan jalkoihin. Epäonnistunut maksutapa on myös tehokas keino karkottaa asiakas pysyvästi, Jaana Kurjenoja summaa.

Kaupassa paljon mielenkiintoisia tutkimusteemoja

Hannu Saarijärvi kertoo, että kaupan teemat kiinnostavat laajasti korkeakouluissa kauppatieteitä opiskelevia nuoria. Kaupan piiristä moni löytää myös tulevan työpaikkansa.

– Kauppa on lähellä opiskelijoiden arkea ja tarjoaa näin luontaisen kontekstin, johon soveltaa liiketaloustieteen eri teemoja. Kaupan ala tarjoaa myös monimuotoisia tutkimusaiheita. Esimerkiksi kaupan digitalisoituminen, uudet konseptit tai muuttuvat osaamisvaatimukset kiinnostavat nyt niin yksittäisinä harjoitustöiden kohteina kuin opinnäytetöinä.

Entä millaisilla kriteereillä yliopisto valitsee tutkimusaiheita?

– Tutkimusteemojen valitsemista ohjaa sekä kansainvälinen että kansallinen tarve. Tutkija yleensä lunastaa olemassaolonsa oikeutuksen vain kansainvälisten tieteellisten julkaisujen kautta, johon hänen siis on saatava artikkeleita, Saarijärvi kertoo.

– Toisaalta tutkijoilta odotetaan perustellusti myös entistä vahvempaa osallistumista yhteiskunnalliseen keskusteluun, minkä vuoksi kansalliset tutkimusaineistot ja -teemat ovat myös tärkeä osa heidän työtään.

Kaupan liitto tekee tutkimusyhteistyötä myös Aalto-yliopiston kanssa. Vuonna 2017 aiheet liittyvät palvelualojen tulevaisuusohjelmaan käsitellen muun muassa kaupan alan mainetta. Lisäksi Kaupan liitto on mukana Tampere3-yhteistyössä, jossa Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat uuden korkeakoulukonsernin. Uuden yliopistosäätiön perustajajäsenenä olemme mukana rakentamassa uutta kulttuuria suomalaiseen korkeakoulutukseen.

Takaisin ylös